LSU har ett nätverk för ordföranden. En ny omgång påbörjas varje höst och är då öppet för nya deltagare. 

Ordförandenätverket är till för att deltagarna ska kunna utbyta erfarenheter och stötta varandra i sitt ledarskap och vardagsarbete. Det är öppet för alla LSU:s medlemsorganisationer, oavsett storlek, typ eller hur bra ni tycker att er organisation fungerar. Även om ungdomsorganisationerna skiljer sig åt på många sätt så möter många ordföranden liknande utmaningar i att leda en styrelse, representera organisationen och att få dess olika delar och engagerade medlemmar att samarbeta väl. 

Nätverket är slutet under året och öppnar alltså för nya deltagare en gång per år. Det som sägs i nätverket får inte spridas utanför gruppen. 

Tidigare ordförandenätverk har bland annat diskuterat personlig utveckling som ordförande, arbetsledning av personal och av styrelseledamöter, konflikthantering inom styrelsen, bidragsmodeller inom organisationen och effektivt påverkansarbete med begränsade resurser. 

Träffar 

 
Träffarna äger rum på LSU:s kansli mellan kl. 16-19 på följande datum: 

Onsdagen den 3 oktober 

Onsdagen den 14 November 

Onsdagen den 5 December  

Onsdagen den 30 Januari 

Onsdagen den 13 Mars  

Onsdagen den 10 April 

Onsdagen den 22 Maj 

Praktisk information 
  • Den första träffen 3 oktober kl 16-19 är mycket viktig att delta på. På den träffen lägger vi planeringen för året tillsammans. 

  • Antalet platser är begränsat till 10 personer. Först till kvarn gäller. 

  • Ordförandenätverket riktar sig till ordföranden och vice ordföranden på nationell nivå. 

  • Anmäl dig senast 30 September.

  • Grundavgiften är 1 500 kr per läsår för 7 träffar  

  • Första träffen är obligatorisk. Efter den kommer det tas ut en no-show avgift på 0 kr vid första tillfället en missar, andra gången en missar 300 kr och följande gånger 400 kr . Vi vet att ett starkt nätverk bygger på ett högt deltagande så vi vill därför i år premiera de som deltar ofta på träffarna. Maxavgiften för att ha missat alla träffar inkl. grundavgiften  är 3 800:-.  

  • Nätverket som påbörjas hösten 2018 och pågår till sommaren 2019 kommer att ledas av LSU:s ordförande Rosaline Marbinah 
Anmälan 

Anmälan sker via mail till ellinor.aaby.olsson@lsu.se 
 
Skicka med följande information:  

Namn:
Efternamn:  

Mail: 
Telefonnummer:  
Organisation:
Funktion i organisationen:
Behov/Hjälpmedel (tex. Hörslinga, tolk, rum för bön/meditation/lugn, extra pauser m.m.)
Jag vill få ut följande utav nätverket:  

Kontakt:
ellinor.aaby.olsson@lsu.se

Ellinor Aaby Olsson

Utbildningsutvecklare