LSU har ett nätverk för ordföranden. En omgång påbörjades under hösten. Vi vet att det är många som bytt ordföranden eller kanske inte kunde vara med i höstas så därför öppnar vi upp några extra platser nu under våren till ordförandenätverket.

 

Ordförandenätverket är till för att deltagarna ska kunna utbyta erfarenheter och stötta varandra i sitt ledarskap och vardagsarbete. Det är öppet för alla LSU:s medlemsorganisationer, oavsett storlek, typ eller hur bra ni tycker att er organisation fungerar. Även om ungdomsorganisationerna skiljer sig åt på många sätt så möter många ordföranden liknande utmaningar i att leda en styrelse, representera organisationen och att få dess olika delar och engagerade medlemmar att samarbeta väl.

Nätverket är slutet under våren. Det som sägs i nätverket får inte spridas utanför gruppen.

Tidigare ordförandenätverk har bland annat diskuterat personlig utveckling som ordförande, arbetsledning av personal och av styrelseledamöter, konflikthantering inom styrelsen, bidragsmodeller inom organisationen och effektivt påverkansarbete med begränsade resurser. Träffarna består både av föreläsningar och av erfarenhetsutbyten.

Träffar 

 
Träffarna äger rum centralt i Stockholm mellan kl. 16-19 på följande datum:

Onsdagen den 18 mars  

Onsdagen den 15 april 

Onsdagen den 20 maj 

Onsdagen den 17 juni

Praktisk information 

Anmäl dig senast 11 Mars.

Grundavgiften är 2 000 kr per läsår för 7 träffar. För deltagande under vårens träffar så ger vi 50% rabatt vilket innebär att som ny i ordförandenätverket under våren betalar du 1000 kr i grundavgift.

Anmälan är bindande och efter att anmälan är gjord kommer det tas ut en no-show avgift på 0 kr vid första tillfället du missar, om du missar en andra gång är avgiften 300 kr och följande gånger 400 kr .

Vi vet att ett starkt nätverk bygger på ett högt deltagande så vi vill därför premiera de som deltar ofta på träffarna. Maxavgiften för att ha missat alla träffar inkl. grundavgiften är 2 100 kr .

Nätverket leds av LSU:s ordförande Rosaline Marbinah.

Anmälan

Här under anmäler du dig till ordförandenätverket för 2020.
Notera att anmälan är bindande.

Jag godkänner att LSU sparar mina uppgifter under tiden som ordförandenätverket är aktivt 2020, samt att anmälan är bindande.

Kategorier

Arkiv

Ellinor Aaby Olsson

Utbildningsutvecklare, LSU