1. Home
  2. Nyhet
  3. Ordförandenätverket 2020/2021
LSU har ett nätverk för ordföranden som påbörjas varje år under hösten. Nu är det dags att släppa in nya till 2020-2021.

Ordförandenätverket är till för att deltagarna ska kunna utbyta erfarenheter och stötta varandra i sitt ledarskap och vardagsarbete. Det är öppet för alla LSU:s medlemsorganisationer, oavsett storlek, typ eller hur bra ni tycker att er organisation fungerar. Även om ungdomsorganisationerna skiljer sig åt på många sätt så möter många ordföranden liknande utmaningar i att leda en styrelse, representera organisationen och att få dess olika delar och engagerade medlemmar att samarbeta väl. 

Nätverket är slutet under året vilket innebär att vi är en grupp som får följa varandras utveckling under en längre tid.. Det som sägs i nätverket får inte spridas utanför gruppen. 

Tidigare ordförandenätverk har bland annat diskuterat personlig utveckling som ordförande, arbetsledning av personal och av styrelseledamöter, konflikthantering inom styrelsen, bidragsmodeller inom organisationen och effektivt påverkansarbete med begränsade resurser. Träffarna består både av föreläsningar och av erfarenhetsutbyten.

Plats 

Vanligtvis äger träffarna rum fysiskt i Stockholm men under hösten bedömer vi att träffarna kommer att genomföras digitalt. Till våren kommer vi köra digitala eller fysiska träffar beroende på vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar och hur covid-19 utvecklar sig.  

Träffar 

Träffarna äger rum digitalt eller fysiskt i Stockholm mellan kl. 16-19 på följande datum:  

1.     Onsdagen den 16 September    

2.     Onsdagen den 14 Oktober  

3.     Onsdagen den 18 November   

4.     Onsdagen den 27 Januari 

5.     Onsdagen den 3 Mars 

6.     Onsdagen den 7 April 

7.     Onsdagen den 26 maj 

Praktisk information 

Anmäl dig senast 13 september 

Grundavgiften är 1 500 kr per läsår för 7 träffar. 

Anmälan är bindande och efter att anmälan är gjord kommer det tas ut en no-show avgift på 0 kr vid första tillfället du missar, om du missar en andra gång är avgiften 300 kr och följande gånger 400 kr . 

Vi vet att ett starkt nätverk bygger på ett högt deltagande så vi vill därför premiera de som deltar ofta på träffarna. Maxavgiften för att ha missat alla träffar inkl. grundavgiften är 3800 kr . 

Nätverket leds av LSU:s ordförande Rosaline Marbinah. 

Anmälan

Här under anmäler du dig till ordförandenätverket för 2020.
Notera att anmälan är bindande.

Kategorier

Arkiv

Signe Krantz

Medlemsutvecklare, LSU