Idag har LSU glädjen att presentera vår ordförande Rosaline Marbinah som särskild representant i ungdomsfrågor och demokrati för utrikesminister Ann Linde när Sverige nästa år tar över ordförandeskapet i OSSE.

OSSEOrganisationen för säkerhet och samarbete i Europa, samlar 57 stater och arbetar utifrån en bred definition av säkerhet som inkluderar reglering av stridsmedel, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter och demokrati. Sverige kommer ta över ordförandeklubban i ett mycket ansträngt världsläge och prioriteringarna under året kommer därför riktas mot grundläggande samarbetsfrågor så som en breddad förståelse av säkerhetskonceptet och fortsatt medling i pågående konflikter inom medlemsstaterna 

Under Sveriges ordförandeskap 2021 kommer Rosaline Marbinah att verka som rådgivare till utrikesministern Ann Linde, och därmed sätta riktlinjer i förhandlingar samt driva på utvecklingen av ungdomspolitik och demokrati inom och tillsammans med OSSE:s deltagande stater. 

För LSU är det centralt att lyfta barn och ungas roll i fredsskapande och för att bredda det demokratiska utrymmet, bland annat genom att skydda unga demokratibärare i Europa och flytta fokus till positiv fred. Fem år har gått sedan FN:s säkerhetsrådsresolution 2250 om Unga, fred och säkerhet antogs och världssamfundet för första gången erkände ungas viktiga roll som fredsaktörer. Därmed underströks betydelsen av att unga inkluderas i processer för att skapa och upprätthålla fredliga samhällen. 

 Rosaline Marbinah om sin nya roll:

Vi upprätthåller fredliga samhällen genom att främja, förankra och försvara demokrati. LSU:s arbete i OSSE kommer att fokusera på att stärka ungdomsrörelsen i regionen för att fortsatt skapa fred och demokrati i sina samhällen. Med unga, fred och säkerhetsagenden som verktyg kommer LSU ha som mål i OSSE att möjliggöra stöd till barn och ungdomar som står på demokratins frontlinje.  Sverige och OSSE behöver stå med barn och ungdomar i att motverka det krympande demokratiska utrymmet i Europa genom politik för mänsklig säkerhet. 

Rosaline Marbinah påbörjar sitt uppdrag den 1 januari 2021. 

 

Rosaline Marbinah

Ordförande, LSU

Kategorier

Arkiv