1. Home
  2. Nyhet
  3. Påverka utredningen om demokrativillkor!

LSU och Utredningen för demokrativillkoren i statlig bidragsgivning bjuder nu in LSU:s medlemsorganisationer till samtal den 13 september för att föra utredningen vidare. Ingen kan våra barn- och ungdomsorganisationer bättre än vad vi i ungdomsrörelsen gör – därför att det viktigt att ta tillfället i akt och bidra med just din organisations unika perspektiv och erfarenheter. 

Om utredningen om demokrativillkoren i statlig bidragsgivning 

Regeringen har gett uppdrag till en särskild utredare att titta på hur det fungerar med demokrativillor för olika typer av statsbidrag, till exempel bidrag till barn- och ungdomsföreningar. Du kan läsa mer om utredningen här: 

Som du säkert förstår så kan förändringar och förbättringar i bidragsgivningen påverka ungdomsrörelsen mycket – särskilt eftersom så stor del av ungdomsrörelsen finansieras med olika statliga medel. För att kunna göra förslaget till förbättringarna behöver utredningen få höra vilka utmaningar och svårigheter som finns idag. Utredningen behöver också få ta del av idéer som finns om hur bidragsgivningen skulle kunna bli bättre och väl anpassade efter hur vi tillsammans i framtiden kan säkerställa att pengarna används på rätt sätt.  

I Statsbidragsförordningen för ungdomsorganisationer (2011:65) finns idag följande formulering som villkor ” i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering”. Centrala frågor i utredningen vi vill lyfta med alla LSU:s medlemmar är: 

  • Hur borde ett demokrativillkor utformas? 
  • Vilka riktlinjer borde myndigheterna gå på i sina processer? 
  • Vad är bra exempel på hur vi redovisar våra demokratiska processer? 
Anmälan 

Anmälan sker genom att mejla namn, organisation, ev. kostpreferenser och valt tillfälle till anders.lindell@lsu.se senast den 10 augusti.  

Tid & plats

3 september, 15.00 – 17.00 
Regeringskansliet, Garnisonen Karlavägen 100 A, plan 8

Anders Lindell

Verksamhetsledare, POP

Kategorier

Arkiv