1. Home
  2. Nyhet
  3. Rapportsläpp VIT-ICKE-VIT

Idag skickar vi ut vår rapport VIT-ICKE-VIT till alla studieförbunden tillsammans med en liten hälsning och uppmuntran till diskussion om hur vi kan använda rapporten för att tillsammans utveckla vårt arbete kring normer och värderingar. Rapporten anlägger ett postkolonialt perspektiv på tillgänglighets- och värderingsarbete och synliggör problembilder och föreslår strategier för hur vi som organisationer kan utveckla vårt arbete. 

På LSU har vi under de senaste åren arbetat mycket med våra egna normer och värderingar. Det har vi behövt göra för att leva och verka mer i enlighet med våra värderingar och idéer. En process som bland annat lett fram till att vi antagit ett positionspapper om att samtiden är postkolonial och till framtagandet av denna rapport. Vi vill fortsätta vårt arbete och tror att fler vill vara med och arbeta med detta och vi vill därför sprida denna rapport.

Vi ser fram emot att få jobba mer med rapporten under våren och att utveckla samtalet med våra medlemmar, studieförbunden och andra intresserade om hur vi tillsammans kan få en fördjupad lärandeprocess kring hur det postkoloniala perspektivet påverkar oss. Hör gärna av dig om du är intresserad av att diskutera hur vi tillsammans kan få spridning av rapporten och skapa nya tillfällen för lärande tillsammans!

Tills att vi hörs kan du läsa rapporten här: 

Rebecka Stenkvist

Verksamhetsledare, Organisation och Ledarskap

Kategorier

Arkiv