1. Home
  2. Nyhet
  3. Referensgrupp för Röstresan

Referensgruppen för Röstresan syftar till att stärka projektet genom förankring i LSU:s medlemsorganisationer och bredda perspektiven i analys och utveckling i projektets faser. 

ALLA UNGA I EU har rätt att komma till tals i frågor som rör dem. För att Sveriges unga ska få säga sitt, finns ”Röstresan genom EU”. Varje Röstresa har ett särskilt tema och sträcker sig över tre terminer. Inom projektet Röstresan arbetar LSU med EU:s ungdomspolitik genom att lyfta det svenska ungdomsperspektivet i EU och följa implementeringen av EU:s ungdomsstrategi i Sverige.   

 

Referensgruppens uppdrag 

Varje medlemsstat har möjligheten att göra en nationell plan för implementering av EU:s ungdomsmål.  Eftersom den svenska regeringen har inlett processen för en ny ungdomspolitisk skrivelse som utgår från EU:s ungdomsstrategi är det hög prioritet att öka deltagande av medlemsorganisationer i projektet Röstresan.  

Referensgruppen ska vara en plats för utbyte av erfarenheter och information mellan de ungdomsorganisationer som är intresserad av eller arbetar med EU eller nationell ungdomspolitik. Gruppen ska jobba med alla de politiska frågor som lyfts i Röstresan, arbetar nära med våra representanter och vid behov deltar i studiebesök och EU:s ungdomskonferenser. 

Referensgruppens uppdrag innefattar  

  • Representanterna i referensgruppen träffas och utbyter information och erfarenheter inom projekts ramar.  
  • Representanter bidrar med sin expertis, intresse och erfarenhet som stöd i konsultationsfasen i Röstresan 
  • Representanter bidrar med att sprida Röstresans budskap genom att kommunicera Röstresans budskap och innehåll till respektive organisation och övriga organisationer i ungdomsrörelsen. 
  • Representanterna förväntas vara stöd till EU representanterna och samla ungdomsrörelsens åsikter i Röstresans konsultation om EU:s ungdomsstrategi 
  • Representanter får information om det senaste arbete och viktiga processer och möjligheter för påverkan inom Röstresan. 

 

Vi ser gärna en variation av medlemsorganisationer och hoppas gruppen består av mellan 6–10 personer. Sista anmälningsdag är 27 maj 2020.

Första mötet med referensgruppen planeras att vara v.23-v.24. 

Anmäl intresse genom att fylla i anmälningsformuläret nedan
Seinab Hilowle

Projektledare Demokratisk Inkludering, LSU

Kategorier

Arkiv