1. Hem
  2. Nyhet
  3. LSU söker unga röster för MR

LSU har ett samarbete med MR-dagarna i december 2021 som har temat “Demokrati + mänskliga rättigheter = sant”, med specialfokus ungt inflytande! Vi söker efter fyra engagerade medlemmar i LSU:s medlemsorganisationer för att delta i en referensgrupp under hösten inför MR-dagarna i december. Referensgruppen kommer att träffas tre gånger för att diskutera temat och kvalitetssäkra begreppet “ungas inflytande “. Referensgruppen har även möjlighet att påverka MR-dagarnas programinnehåll utgår från ungdomsperspektiv. Gruppen kommer samordnas av LSU och MR-dagarna. 

Profil:

  • Är engagerad i ungdomsrörelsen 
  • Intresse för frågor som rör mänskliga rättigheter  
  • Intresse och erfarenhet av att diskutera ungt inflytande  
  • Ska ha tid att delta i tre referensgruppsmöten.
    Datum för dessa möten är 8 september, 26 september och 21 oktober och tiden för alla tillfällen är kl16.30 – 18.00
     

Genom att delta i referensgruppen får du möjlighet att ge input på programinnehållet. Du får möjlighet att bidra till att säkra ungas inflytande i demokrati och MR. Du får även med dig nya kontaktnät och erfarenhet.  

Anmälan är öppen till den 20 augusti. 

Anmäl dig här nedan: 

Kontakt

Feben Hadgu

feben.hadgu@lsu.se

Liknande nyheter