1. Home
 2. Nyhet
 3. Rekommendationer gällande regeringens stöd till ungdomsrörelsen

LSU har tagit fram en rapport till regeringen utifrån våra medlemsorganisationers behov. Regeringen har mottagit rapporten. Under maj månad kommer LSU att begära svar på våra åtgärdsrekommendationer.

Materialet och rekommendationerna är insamlade genom våra konsultationsmöten, mailkontakt med medlemsorganisationer, omvärldsbevakning i våra medlemsorganisationers kommunikationskanaler och NOD:s rapporter. Vi är tacksamma för vår kontinuerliga dialog med våra medlemsorganisationer som fortsätter att höra av sig till oss. 

LSU vill fortsätta att se en nära dialog med politiken om de utmaningar som det unga civilsamhället möter med anledning av Coronakrisen.

I nuläget identifierar vi följande behov:

– Fortsatt dialog och gemensamt kunskapsskapande

– Uppmaningar till och förändring i myndigheternas arbete

– Ekonomiskt stöd vid drabbad verksamhet och för verksamhetsutveckling i krisens spår

De rekommendationer som vi har lagt är:

 1. Genomlys samtliga krisförslag, framförallt de för arbetsgivare, så att de fungerar för civilsamhället
 2. Skattelättnader på sociala arbetsgivaravgifter i ungdomsrörelsen
 3. Förtydliga uppdraget till myndigheterna att tydliggöra vilka krisförslag som gäller för civilsamhället, samt uppmuntra till god kommunikation om eventuellt förändrade bidragskriterier
 4. Tillåt ungdomsrörelsen att spara medel av oförbrukat statsbidrag
 5. Se över regleringar inför nästa års statsbidragsansökan (såsom att välja bidragsgrundande år)
 6. Intäktsstöd vid stora intäktsbortfall – civilsamhällesakut
 7. Stöd på lokal och regional nivå
 8. Öronmärkta medel för kommuner och regioner att fördela till barn- och ungas egen verksamhet
 9. Nya behov behöver ges nya medel
 10. Höj tak i gåvoskatteavdraget till 100 000 kr
 11. Staten matchar gåvogivandet
 12. Samordning av ideella insatser och intergenerationella utbyten

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

Här kan du läsa rapporten i word-format. 

Rosaline Marbinah

Ordförande, LSU

Kategorier

Arkiv