1. Home
  2. Nyhet
  3. Rekommendationer till MUCF om ansökningsprocessen

Denna rapport är framtagen tillsammans med Equmenia, Junis, Ung Media och Unga med Synnedsättning. Alla rekommendationer utgår ifrån vad vi bedömer är att möta civilsamhällets villkor och på sätt även statsbidragsförordningens syftesparagraf 3 §: Syftet med bidraget är att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället.

I januari 2020 påbörjades samtal mellan ungdomsrörelsen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) om ansökningsprocessen för statsbidraget, med anledning av myndighetens beslut för statsbidragets fördelning under året. I februari möttes MUCF och barn- och ungdomsorganisationer, där en av slutsatserna var att starta en arbetsgrupp för att adressera förslag på hur ansökningsprocessen kan anpassas bättre efter ungdomsrörelsens villkor.

Arbetsgrupperna kom igång i juli och sen dess har arbetsgruppen sammanträtt en gång i månaden. Syftet med denna rapport är att sammanställa rekommendationer från barn- och ungdomsorganisationer om hur MUCF:s ansökningsprocess kan utvecklas. Rekommendationerna är inte heltäckande och rapporten kan komma att uppdateras framöver i form av bilagor.

Rapporten består av 15 rekommendationer som kräver olika mängder av beslut, resurser och tid för genomförande.

Här kan du läsa rekommendationerna i pdf-format.

Här kan du läsa rekommendationerna i word-format.

 

Rosaline Marbinah

Ordförande, LSU

Kategorier

Arkiv