Hat och hot är ett utbrett problem som skadar ungas organisering. Aktiva tystas, evenemang ställs in och kostnaderna ökar. Vad ska vi göra och vem ska göra det? Vilka är de långsiktiga konsekvenserna av hat och hot? Hur skapar ett gott politiskt samtalsklimat och breddar civilsamhällets demokratiska utrymme?

Det är några av de frågor som diskuteras i ett rundabordssamtal med riksdagspolitiker och representanter från ungdomsrörelsen fredagen den 29 oktober klockan 15.00-16.00.  

Samtalet inleds med en kortare presentation av lägesbilden och konsekvenserna. Därefter följer det timmeslånga samtalet där vi förhoppningsvis kan hitta vägar framåt som leder mot en framtid där barn och unga fritt kan engagera sig och ta plats i det offentliga samtalet.  
 
För att alla ska få möjlighet att göra sin röst hörd är antalet platser runt “bordet” begränsade. Först till kvarn gäller. Så representerar du någon av LSU:s medlemsorganisationer och vill prata hat och hot med riksdagspolitiker och andra från ungdomsrörelsen? Anmäl dig nedan!

När? Fredag 29 oktober kl. 15.00 
Var? Digitalt via zoom  
Vilka? Ledamöter i kulturutskottet och LSU:s medlemsorganisationer

Anmälan

 

Jag godkänner att LSU sparar mina uppgifter under 2021.

Kontakt

Emelie Nilsson

emelie.nilsson@lsu.se

Liknande nyheter