LSU står bakom studenternas rätt att protestera!  

De senaste veckorna har studenter runtom i Sverige och världen protesterat mot Israels folkrättsbrott. Rätten att protestera är en del av vår demokrati, det kallas för demonstrationsfriheten och har ett starkt skydd i Sveriges grundlag. Rätten innebär en frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats.  

Polismyndigheten har som uppgift att säkerställa att allmänna sammankomster ska kunna genomföras. Men de senaste veckorna har svenska studenter mötts av ett brutalt våld från polis när de nyttjat sin rätt att demonstrera. Det brutala våldet måste genast upphöra, och polismyndigheten behöver tänka om: unga människor som engagerar sig för mänskliga rättigheter ska uppmuntras och skyddas – inte mötas med våld!   

Mona Nechma

Chef kommunikation, nationell utveckling och policy

mona.nechma@lsu.se