1. Home
  2. Nyhet
  3. Sveriges ungas nya EU-representanter

Elsie Gisslegård (t.v.), 19 år, bosatt i Amsterdam har tillsammans med Hanna Waerland-Fager (t.h.), 24 år, från Stockholm, utsetts till Sveriges ungdomsrepresentanter i EU från och med juli 2020. Deras uppdrag blir bland annat att forma EU:s nya ungdomspolitik. 

Alla unga i EU har rätt att komma till tals i frågor som rör dem. För att Sveriges unga ska få säga sitt finns ”Röstresan genom EU”. Varje Röstresa har ett särskilt tema och sträcker sig över tre terminer. Sverige har två valda unga EU-representanter som ansvarar för att samla in Sveriges ungas åsikter, behov och utmaningar. Dessa synpunkter blir sedan till rekommendationer för verklig politik i EU och Sverige. 

Hanna har precis avslutat sina studier vid Göteborgs universitet och är nominerad till uppdraget av Utrikespolitiska förbundet. Hon ser fram emot det viktiga och spännande uppdraget att representera Sveriges unga i EU: 

För mig är det viktigt att genomföra en gedigen konsultationsprocess med unga runt om i Sverige för att samla in deras åsikter om EU-politik och hur EU kan säkerställa ungas deltagande i demokratiska processer. Fastän ungdomspolitiken är ett nationellt politikområde handlar ungas röster inte bara om frågor som rör ungdomspolitik, utan alla politikområden som påverkar unga . Det är allt från fri rörlighet och goda utbildnings- och jobbmöjligheter till säkra livsmedel, klimat, miljö och grundläggande fri- och rättigheter för alla. Det känns också extra roligt att få göra detta tillsammans med Elsie. ” 

Elsie är uppvuxen i Stockholm men studerar nu statsvetenskap i Amsterdam. Hon är sedan tidigare ledamot i Europeiska ungdomsparlamentet och har därigenom fått stor kunskap om EUprocesser och hur man kan arbeta för att nå breda lösningar mellan medlemsländerna där barn- och ungas perspektiv tas tillvara:  

”Mitt fokus kommer ligga på att stärka ungas deltagande i demokratin. Då gäller det att unga får stärkt möjlighet till organisering för att kunna göra sina röster hörda. HBTQ-personer och unga med funktionsskillnad måste få ta mer utrymme också. Deras rättigheter är under attack från starka krafter i Europa.  Det är en skrämmande utveckling som jag vill vara med och motverka! Och jag är väldigt glad över att få göra det med någon så kompetent som Hanna. Det kan bara bli bra! .

Sedan 2019 har EU:s ungdomsrepresentanter arbetat med EU:s elva ungdomsmål. För denna cykel kommer Elsie och Hannah särskilt arbeta med mål nio; att stärka ungas demokratiska deltagande och utrymme i alla delar av samhället. Deras uppdrag löper från den 1 juli 2020 till 31 december 2021. 

 

Seinab Hilowle

Projektledare Demokratisk Inkludering, LSU

Kategorier

Arkiv