Det har blivit dags för LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer att säga tack och farväl till Hannah Kroksson som i sommar väljer att lämna tjänsten som generalsekreterare.  

Hannah lämnar efter rekordlånga snart 6 år i rollen som generalsekreterare, och dessförinnan flera år i LSU:s styrelse. Under hennes tid har hon hunnit se och leda LSU genom många skepnader. Hösten 2013, när Hannah valdes till styrelsen, tog medlemsorganisationerna flera betydande beslut om medlemsavgifter, kriterier och strategi framåt. Det är tio år sedan och i höst när medlemmarna återigen ska sätta en ny strategi finns det goda förutsättningar för någon ny att komma in och fortsätta bygget i den riktning som komma skall.  

“Styrelsen vill tacka Hannah för all den tid vi fått, och all den kompetens och ork som Hannah delat med LSU och ungdomsrörelsen genom åren. Hannah har åstadkommit mycket i rollen som generalsekreterare, skapat förutsättningar och engagemang, drivit på mot politiken för stärkta förutsättningar för barn och ungas organisering och makt, och skapat plats för både styrelser att ta plats och medarbetare att växa. Vi ser att Hannah har byggt och lett LSU för att också skapa förutsättningar för fortsatt ständig utveckling vilket vi kommer fortsätta bygga vidare på när vi nu påbörjar sökandet efter ny ledning av organisationen. Vi önskar Hannah all lycka till i nästa kapitel i livet och karriären” säger ordförande Noura Berrouba.

 

“Jag har haft Sveriges roligaste jobb – att i rollen som generalsekreterare få utveckla civilsamhällespolitiken med en stark intersektionell maktanalys och styrkan av barn- och ungdomsperspektiven – det har varit en ynnest! Men det finns en tid för allt – att plantera och att rycka upp. För mig har visionen i LSU och ungdomspolitikens samklang gett en tydlighet och möjlighet att även skapa politiska förutsättningar för att säkra att vi rör oss i rätt riktning”, säger avgående generalsekreterare Hannah Kroksson.

LSU:s styrelse kommer nu att arbeta fram en plan för rekryteringen som kommer.  

Hannah kommer som sig bör också tackas av. Skriv upp den 15 juni kl. 16 i kalendern redan nu och var med och tacka av Hannah och blicka tillbaka på hennes många år tillsammans med oss i LSU.  

Kontakt

Hannah Kroksson

kroksson@lsu.se

Kontakt

Noura Berrouba

noura.berrouba@lsu.se