När föreningar nekas bankkonto så blir det i praktiken ett verksamhetsförbud. Det hotar föreningsfriheten – som är grundlagsskyddad. Det är dags att riksdagen tar tag i frågan. Det skriver LSU tillsammans med Giva Sverige, Scouterna, Fremia, Forum – idéburna organisationer med social inriktning och Civos i Altinget idag. 

För varje dag som går blir det allt svårare för föreningar att få bankkonton. Särskilt utsatta är små, ideella föreningar utan anställda. Problemen är extra stora för ungdomsföreningar med kassörer som inte är myndiga. För föreningarna är det dessutom alldeles för dyrt att öppna bankkonto. 

Nu ligger två viktiga motioner för behandling på finansutskottets bord. Malin Björk (C) respektive Malin Danielsson (L) har lagt varsitt förslag till riksdagen om snabba förändringar av betaltjänstlagen för att ge ideella föreningar enklare tillgång till bankkonto. Det innebär att ledamöterna i finansutskottet har chansen att skicka en skarp signal till finansdepartementet, Finansinspektionen och bankerna om att föreningar behöver, och har rätt till, sina bankkonton. I slutändan handlar det om att värna den grundlagsskyddade föreningsfriheten – en avgörande del i det svenska samhällskittet.

Läs hela artikeln på alltinget.se här!