1. Home
  2. Nyhet
  3. Unescos 11:e ungdomsforum

© Sara Farid

Unescos 11:e ungdomsforum pågick 18-19 november och ägde rum samtidigt som Unescos generalkonferens (GK). Vi ungdomsrepresentanter uttryckte vår åsikt om att det är strukturellt fel att ungdomsdelegater hindras från att delta i GK, på grund av att forumet pågår parallellt. 

Ungdomsdelegaterna valdes ut av Unesco efter en sluten nomineringsprocess. Den utlysta åldersgränsen var 24 år men på ungdomsforumet fanns enstaka delegater på 35-40 år. ? 

Syftet med ungdomsforumet var 1) att ta fram rekommendationer för ungas involvering inom Unesco och 2) att utforma ett dokument med stöd för verkställandet av en Youth Community of Practice (YCoP). YCoP är tänkt att vara en plattform som möjliggör att unga involveras i utvecklingen och implementeringen av projekt inom Unescos verksamhetsområden. Vi tillsatte också en arbetsgrupp som ska fortsätta arbetet med YCoP efter Youth Forum!

© Sara Farid

Tyvärr var ungdomsforumet ohållbart till sin utformning. Exempel på detta:

? Ett tiotal ungdomsdelegater arbetade med dokumenten till långt efter midnatt. Det berodde inte på att arbetet drog över, det var bara så arrangörerna hade valt att lägga upp schemat.

? Det fanns ingen formell process för hur delegater skulle tilldelas ”ordet” i möten, dvs. ingen talarlista. Vid omröstningar var det inte i förväg känt vilka de olika alternativen var. Möten drog över med timmar, raster uteblev och lunchen reducerades dagligen till en kvart!

 

I det här fallet hade fem unga individer fått i uppgift att anordna ungdomsforumet. Kritiken riktas därför inte till Unesco. Det var mycket olyckligt att utförandet blev som det blev! Jag hoppas såklart att Unesco tillåter fem andra unga individer att anordna forumet om två år.

© Sara Farid

Slutligen skulle vi presentera rekommendationerna för ungas involvering och dokumentet med stöd för YCoP, under en avslutningsceremoni. Där närvarade ordföranden av Unescos 40:e generalkonferens och Assistant Director-General for Social and Human Sciences.

Rekommendationerna presenterades också under Joint meeting of Commissions 27 november. Tyvärr antogs ingen av rekommendationerna av generalkonferensen. Istället bordlades de för diskussion under 209th session of the Executive Board. Dessförinnan ska Director-General utreda hur genomförbara rekommendationerna är och hur mycket genomförandet skulle kosta.

 

Det var allt från Paris. Hör gärna av er till mig på min mejl om ni vill samarbeta framöver❣

Er UNESCOrepp,

Julia Bielik

Julia Bielik

Sveriges ungdomsrepresentant till UNESCO

Kategorier

Arkiv