1. Home
  2. Nyhet
  3. Ungas framtid i EU

NU LANSERAS RESULTATET AV 2017-2018 ÅRS RÖSTRESA!

EU:s strukturerade dialog mellan unga och beslutsfattare genomförs för att unga ska komma till tals i frågor som rör dem. I Sverige går processen under namnet Röstresan. Under 18 månader har LSU:s ungdomsrepresentanter i EU, Louise Grabo och Jakob Amnér, arbetat med att samla in åsikter från Sveriges unga om vilka som är de viktigaste framtidsfrågorna. Tillsammans med ungdomsrepresentanter från övriga medlemsländer har de kommit fram till gemensamma rekommendationer för ungdomspolitiken som vi hoppas får genomslag både i EU:s ungdomsstrategi och i Sveriges nationella ungdomspolitik.

Kom och delta på det avslutande frukostseminariet där Louise och Jakob lanserar sin rapport med resultat och rekommendationer. Lyssna på när de berättar om de framtagna 11 ungdomsmålen – gemensamma mål för unga i Europa. Seminariet avslutas med ett panelsamtal om ungdomspolitikens fortsatta riktning på nationell och europeisk nivå.

Program

08.00-08.30
Registrering och frukostservering

08:30-09.00
Louise Grabo och Jakob Amnér presenterar sitt arbete som
ungdomsrepresentanter i EU 2017–2018

09.00-09.30
Avslutande panelsamtal med:
Erik Nilsson, statssekreterare
Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för Europeiska Kommissionens Representation i Sverige
Dejan Bojanic, vice-ordförande European Youth Forum

Tid & Plats

Datum: Torsdag 29 november
Tid: Kl 08.00-09.30
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65

Anmäl dig till seminariet:

Anmälan: senast tisdag 27 november till emelie.nilsson@lsu.se

Emelie Nilsson

Projektledare, Europa & EU

Kategorier

Arkiv