Medan pandemin drabbade världen och många unga isolerades riskerade de också att drabbas av ofrivillig ensamhet och vikten av mötesplatser för unga blev tydlig. EGL Sverige verkar för kvalitativ lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet och LSU är en av dess drivande representanter. För att säkerställa ett ungdomsperspektiv och ungdomsledda aktiviteter har LSU just rekryterat två ungdomsrepresentanter som ska representera LSU i EGL Sverige: Sam Mubarak och Yusuf Muhawech. 

Sam lyfter fram betydelsen av uppdraget för att skapa en tydlig dialog om den öppna fritids- och ungdomsverksamheten på det nationella planet: 

 Jag vill på sikt se en tydlig linje kring hur vi på ett nationellt plan jobbar med våra öppna verksamheter. Idag finns tyvärr inte en tydlig dialog på hur svenska öppna verksamheter ska hanteras, därför hoppas jag att vara en del av en sådan utvecklingsprocess.  

Yusuf tar fasta på EGL:s roll när det gäller att bygga broar mellan den lokala och den europeiska nivån: 

Jag tycker att EGL är viktigt eftersom projektets huvudmål är att bygga broar mellan lokala och europeiska nivåer för att främja samarbete och utbyte, stärka dialogen inom ungdomsarbete och integrera Europa på lokal nivå samt erbjuda verktyg för samarbete och främja bästa praxis för ömsesidigt lärande. 

EGL:s roll är också att samla olika aktörer med ett gemensamt intresse för att på det sättet utveckla den lokala öppna fritids- och ungdomsverksamheten. Detta är något som Sam särskilt betonar: 

EGL, enligt mig är ett viktigt steg för bättre samarbete och samordning mellan olika organisationer nationellt och internationellt. Delvis handlar det om utbyte av kunskaper, nätverksbyggande, men också för att stärka ungdomsarbete i enlighet med europeiska mål. 

 Hittills har ett renodlat ungdomsperspektiv saknats i EGL Sverige. Yusuf ser särskilt fram emot att bidra med sina kunskaper och erfarenheter: 

Jag ser fram emot att börja uppdraget som EGL representant och att kunna bidra med mina kunskaper och erfarenheter inom arbetet samt utforska möjligheterna för utvecklingen av arbetet inom uppdragets ramar. 

 Fram till och med den 30 juni 2025 kommer Sam Mubarak och Yusuf Muhawech att representera LSU i EGL Sverige och på det sättet utveckla dess verksamhet. 

 

Kontaktinfo: 

sam.mubarak@lsu.se 

yusuf.muhawech@lsu.se 

Kontakt

Johan Gebo

johan.gebo@lsu.se