1. Home
  2. Nyhet
  3. Ungdomsrörelsen i siffror 2020

Nu släpper vi Ungdomsrörelsen i siffror 2020! 

Rapporten ger dig en nulägesanalys av det unga civilsamhällets arbete, utmaningar och möjligheter. Årets upplaga fokuserar särskilt på aspekter av det krympande demokratiska utrymmet och djupdyker i fyra problemområden kopplade till statsbidraget. 

Vi kan konstatera att bland våra medlemsorganisationer: 

  • har 27% fått avslag eller minskat bidrag 
  • upplever 43% ett krympande demokratiskt utrymme, en ökning med 16-procentenheter från föregående år
  • är statsbidraget den viktigaste finansieringskällan för 78% 
  • har 73% problem med negativ stress och utbrändhet

I den andra delen av årets rapport riktar vi fokus mot hat och hot mot ungdomsrörelsen – dess omfattning, konsekvenser och de drabbades berättelser och upplevelser.

Hampus Nilsson

Utredare, LSU

Kategorier

Arkiv