1. Hem
  2. Nyhet
  3. Delta i Ungetinget i Stockholm 5-7 november 2022

Ungetinget i Stockholm 5-7 november 2022 


Nu har ansökan för Ungetinget i Stockholm öppnat!

Som deltagare på Ungetinget får du möjlighet att delta i flertalet spännande workshops på teman projektledning, de globala målen, demokrati, nordiskt samarbete och andra aktuella frågor som diskuteras i Norden. Ungetinget riktar sig till er som gärna önskar bygga vidare på existerande samarbetsprojekt mellan unga i de nordiska länderna eller till er som vill etablera nya nordiska samarbeten. Vi utlovar god atmosfär, roliga aktiviteter, festmiddagar och allsång. Ungetinget är en perfekt möjlighet för dig som vill lära sig mer om nordiska länder och utöka ditt nordiska nätverk av unga engagerade. 

Temat för årets Ungeting är ”Globala målen för Hållbar Utveckling – hur når vi i mål på demokratisk väg?”. De globala målen syftar till att lösa de största utmaningarna som världen står inför. Målen ska uppnås senast 2030 och kom till världen 2015. Vi är halvvägs mot målsättningen 2030 varför vi vill rikta fokus på hur de nordiska länderna kan bidra med att uppnå målen. I den nordiska regionen har vi en stark tradition av konsensusbeslut vilket går tillbaka ända till 1000-talet där vikingatidens bönder och stormän höll gemensamma stormöten. Under detta års Ungeting fokuserar vi på nordisk demokrati och hur ungdomsorganisationer kan samarbeta demokratiskt för att uppnå de globala målen. Metoderna är inspirerade av den danska teologen Hal Koch, en av grundarna av det danska landsrådet för ungdomsorganisationer, DUF.  

Ungetinget är en del av det nordiska samarbetsprojektet NORÐ. 
Här kan du läsa mer om NORÐ!

Som deltagare får du: 

  • Verktyg för att arbeta med samarbetsprojekt mellan ungdomsorganisationer i den nordiska regionen. 
  • En fördjupad förståelse hur du och din organisation kan arbeta demokratiskt med de globala målen  
  • Kunskap om olika nordiska ungdomsorganisationer, värderingar och kulturellt utbyte. 

 
Praktiskt

Resa, kost och logi ingår och är gratis för alla deltagare. Ungetinget är en del av projektet NORÐ, finansierat av A.P. Møller Fonden. Alla programpunkter kommer hållas på engelska. Det kommer finnas möjlighet att prata nordiska språk i grupparbeten och mindre aktiviteter, om alla deltagare förstår varandra.  

Vem kan delta?
Unga mellan 18–30 år engagerad i en ungdomsorganisation i antingen Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Färöarna, Grönland eller Åland.  

Pris: Deltagande är gratis.  
 
Datum: 5-7 november 2022 
Plats: Runö Folkhögskola i Åkersberga
 
 
OBS! Begränsat antal platser. LSU kommer göra ett urval av ansökande baserat på engagemang i någon av LSU:s medlemsorganisationer, motivation för att etablera eller stärka sitt nordiska nätverk, engagemang för att själv bidra till innehållet i programmet.  
 
Ansökan stänger 22 september, efter detta kommer svenska deltagare som blivit antagna att bli kontaktade av LSU:s kansli.  

 

Anmäl dig till Ungetinget här!  

 

Kontakt

Emelie Nilsson

emelie.nilsson@lsu.se

Liknande nyheter
LSU söker kanslichef!

LSU söker kanslichef!

Vill du vara med och stärka barn och ungas demokratiska organisering? LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer söker nu en kanslichef för att förvalta, leda och utveckla vår verksamhet!

read more