1. Hem
  2. Nyhet
  3. Ungdomsrörelsen i Siffror 2021

Nu är vår årliga medlemsrapport Ungdomsrörelsen i siffror 2021 ute! Mycket av rapporten handlar förstås om hur pandemin och dess restriktioner påverkat ungdomsrörelsen. Tyvärr är det på många håll dyster läsning.

60 % av organisationerna rapporterar att de tappat medlemmar samtidigt som 80 % uppger att medlemsrekryteringen blivit lidande. Kombinationen riskerar att skada ungdomsrörelsen långsiktigt och att hämma dess återhämtning. Hur stort det totala medlemstappet är kommer vi dock inte få svar på förrän nästa vår när MUCF publicerar sin sammanställning.

Men det finns också ljusglimtar. Det extra statsbidraget om 50 miljoner kronor har gett stor effekt för ungdomsrörelsens ekonomiska stabilitet, som för första gången på flera år faktiskt förbättrats. Vi ser också att den stora majoriteten har klarat sig från uppsägningar och permitteringar av personal. Tillsammans med andra politiska åtgärder har de tillskjutna medlen och den bibehållna organisatoriska kapaciteten skapat en grund för att återstarta verksamheter när det blir möjligt.  

Utöver pandemi och ekonomi tar årets rapport upp hat och hot, det krympande utrymmet, hållbart engagemang, internationellt arbete och mycket mer. I den fördjupande delen av rapporten analyseras ungdomsrörelsens politiska påverkan genom SOU-processer – hur utvecklingen ser ut och vilka behov och förutsättningar som finns.  

Kontakt

Hampus Nilsson

hampus.nilsson@lsu.se

Kontakt

Emelie Nilsson

emelie.nilsson@lsu.se

Liknande nyheter