1. Hem
  2. Nyhet
  3. Utbildning i självledarskap och personlig utveckling

Vill du gå en kompetenshöjande kurs där du får träna dig i komplext tänkande, hantera skillnader och motsättningar, problemlösning och andra användbara förmågor?

Under hösten kommer Fryshuset i samarbete med LSU att anordna utbildningsprogrammet IC Sverige för unga mellan 18-25 år. IC Sverige är ett program som jobbar med hur vi tänker istället för vad vi tänker och har tagits fram av Fryshuset i samarbete med Cambridge University, Umeå universitet och Uppsala universitet. Utbildningen bygger på delaktighet och upplevelsebaserat lärande och ger dig möjlighet att öka ditt självledarskap och ditt självförtroende.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen sträcker sig över 10 veckor med ett pass i veckan och under varje pass får du möjlighet att tillsammans med andra utforska olika ämnen som knyter an till det verkliga livet (t.ex. tillhörighet, hälsa, och makt) genom upplevelsebaserade gruppövningar.

Utbildningen bygger på psykologisk forskning. Tidigare deltagare har berättat hur de har fått en ökad förståelse om sina egna tankar, känslor och beteenden i olika situationer som berör skillnader och motsättningar.

Efter utbildningen får du ett certifikat på de kunskaper och förmågor som har tränats upp under programmet. När du är ute i arbetslivet och ska söka jobb, är det en stor fördel att ha en utbildning såsom IC Sverige på ditt CV, då arbetsgivare idag brukar prioritera personlig lämplighet med exakt sådana kvalifikationer du får i utbildningen. T. ex en ökad förmåga att lyssna och kommunicera, samarbetsförmåga, konfliktlösning, kreativ problemlösning och kritiskt tänkande. Certifikatet kommer även vara underskrivet av forskare vid Umeå och Cambridge universitet.

 

Var och när:

Fryshuset Stockholm, Mårtensdalsgatan 6. Varje måndag kl.18.00-20:30. Från v. 40 (4 oktober) till vecka 50 (13 december). Vi bjuder på god mat och fika från 17:30

 

För mer information och anmälan:

Klicka här för att anmälda dig!

För frågor kontakta: sacharias.wiren@fryshuset.se

Kontakt

Rebecka Stenkvist

rebecka.stenkvist@lsu.se

Liknande nyheter