1. Hem
  2. Nyhet
  3. Digitalt utbyte med Mexico & Turkiet

Vi kommer tillsammans med de svenska ambassaderna i Turkiet och Mexiko anordna två digitala ungdomsutbyten med fokus på miljö & klimat inför Stockholm+50. Dessa två event är separata men kommer ha ungefär samma upplägg.

Deltagarna kommer få ta del av de tematiska områdena för ledarskapsdialogerna som sker under Stockholm+50 samt utkomsterna av de globala och regionala konsultationerna som har genomförts med ungdomar under våren samt ett positionspapper som arbetas fram av Stockholm+50 Youth Task Force. Tanken är sedan att utifrån det temat skapa en dialog mellan de svenska och de turkiska/mexikanska ungdomarna för att få lära sig av varandra, om ungdomsrörelsen i varandras länder samt förutsättningar och utmaningar. Tanken är att eventen hålls rätt begränsade i antal för att få till en meningsfull dialog.

Utbytet med Turkiet kommer ske den 17 juni kl 9.30-11 svensk tid. Det mötet kommer att förberedas tillsammans med vår turkiska partnerorganisation GoFor där de kommer att bjuda in ca 5 unga från sina medlemsorganisationer. Till det mötet söker vi ca 5 svenska ungdomar – vill du eller någon i din förening vara en av dem? Mötet kommer att ske på engelska.

Utbytet med Mexiko kommer ske den 15 juni kl 16.00-17.30 svensk tid. Den träffen förbereds av svenska ambassaden och ca 10 ungdomar från olika organisationer i Mexiko kommer delta. Till det mötet söker vi 5-10 svenska ungdomar – vill du eller någon i din förening vara en av dem? Mötet kommer att ske på engelska/spanska med tolk så ni behöver inte kunna spanska för att delta.

Svenska ambassaden i Mexiko skulle även vilja lägga upp en video på sociala medier inför detta möte där en svensk ungdom är med och berättar lite om hur det är att vara organiserad ungdom i Sverige. De skulle väldigt gärna vilja hitta en svensk ungdom som pratar spanska för detta inlägg men det går också bra med någon som pratar svenska/engelska och att de undertextar. Finns det någon som skulle vilja göra detta?

Anmäl ditt intresse här!

Kontakt

Hanna Salmén

hanna.salmen@lsu.se

Liknande nyheter