Du jobbar som kanslichef, föreningssekreterare, generalsekreterare eller liknande i en av LSU:s medlemsorganisationer. Därför vill LSU bjuda in dig till GS-träff torsdag den 25:e maj klockan 08.00-09.00 där du får möta andra i liknande roll, lära dig mer om ett ämne samt utbyta erfarenheter. 

Avtalsrörelsen är fortfarande i gång för oss som arbetar i civilsamhället, och efter önskemål om en till GS-träff på temat avtalsrörelsen och löneprocessen välkomnar vi er till GS-träff: Avtalsrörelsen och löneprocessen 2.0! Torsdag den 25:e maj 08.00 – 09.00 anordnar LSU GS-träff digitalt för en vidare diskussion om avtalsrörelsen, löneprocessen, förhandling, lönekartläggning och mycket mer. LSU:s generalsekreterare Hannah Kroksson kommer att leda samtalet.  

Är du intresserad? Anmäl dig senast 19:e maj!

Varmt välkommen! 

Anmäl dig här!