LSU anordnar workshops och föreläsningar för våra medlemsorganisationers generalsekreterare, kanslichefer och andra som är direkt anställda under styrelsen. Dessa träffar kallas för GS-träffar.

Läs mer om GS-träffarna här!

Rollen som högsta tjänsteperson i en ungdomsorganisation kan stundtals vara ovisst, ensam och stressig, med höga förväntningar, och lite stöd. 

Onsdag den 6:e december klockan 08.00-09.00 håller LSU:s Signe Krantz i Vi Brinner, ett pass om hållbart ledarskap och engagemang. Passet ger dig en bättre förståelse för stress hos personer och organisationer och vad man kan göra åt det. Ta chansen att vara en del av ett sammanhang med personer som delar liknande erfarenheter och lära er av varandra. 

Anmäl dig senast fredag den 1:a december. 

Anmäl dig!

Jag godkänner att LSU sparar mina uppgifter under 2023 enligt GDPR

Kontakt

Amal Ibrahim Hassan

amal.ibrahim.hassan@lsu.se