Den 25 mars bjuder LSU in till medlemsdialog om de förändrade förutsättningarna för ungdomsrörelsen

 

I ett snabbt föränderligt läge för barn- och ungdomsorganisationer ser vi ett behov av tätare dialog och samverkan. Denna gång riktar vi in oss på viktiga politiska förändringar och hur dessa kan påverka barn- och ungdomsorganisationer ekonomiskt.

Datum: måndag 25 mars
Tid: 08:00 – 09.00
Plats: teams (länk skickas till alla som anmäler sig)

 

Under mötet kommer vi att diskutera

 • Är det förändringar på väg som påverkar barn- och ungdomsorganisationer ekonomiskt?
  Vi utforskar de potentiella ekonomiska förändringarna och dess inverkan.
 • Vad gör LSU och hur kan ni som organisation tänka kring påverkan och anpassning?
  En översikt över LSUs nuvarande åtgärder och strategier för att navigera i dessa förändringar, samt tips på hur din organisation kan anpassa sig och påverka.

Vi har märkt ett ökat intresse och många frågor kring de aktuella förändringarna. Därför samlas vi till ett digitalt frukostmöte där vi kort går igenom de olika förändringarna och processerna. Vi kommer att redogöra för hur LSU agerar, vad ni som organisation kan fundera kring och vad vi kan göra gemensamt i ungdomsrörelsen.

 

Agenda

 • Inledning av ordförande Noura Berrouba
 • Allmänna arvsfonden – kommer Arvsfonden att lägga ner?
 • ”Demokrativillkoren” – ökade krav?
 • Internationellt – tredubblad egeninsats?
 • Bankkonto – blir det lättare?
 • Andra frågor som ni vill diskutera
 • Avslutning

Vi ser fram emot ett givande möte där vi tillsammans kan diskutera och dela insikter om de utmaningar och möjligheter som ligger framför oss.

Anmäl dig senast den 20 mars i nedan formulär. 

Mona Nechma

Chef nationell utveckling, policy och kommunikation

mona.nechma@lsu.se