1. Home
  2. Nyhet
  3. Vi Brinner!
Stärk dina kunskaper om vad som bygger ett hållbart engagemang, för dig och för din organisation. Fram till sommaren arrangerar vi utbildningar som fokuserar på olika delar av att skapa ett hållbart engagemang för oss som är med i ungdomsrörelsen. 

Utbildningarna är anpassade för att du ska kunna delta antingen vid ett enskilt tillfälle eller bygga på och fördjupa dina kunskaper inom flera områden. Varje träff baseras på kunskaper och metoder från boken Vi Brinner och LSU:s längre utbildningsprogram Hållbar organisering. 

Oavsett om du jobbar på nationell eller lokal nivå, är förtroendevald eller anställd – kom med och bli en del av rörelsen för ett mer hållbart engagemang i ungdomsrörelsen! 

Varje tillfälle har 15 platser för att det ska finnas möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte.

Tema: Hållbart engagemang – vad är det? 

Ger dig goda grunder att förstå vad som skapar negativ stress och vad som är viktigt att veta för att se problemen och bygga ett hållbart engagemang. 120 min.  

Tis 12 Maj, ev. kl. 16.00 – 18.00 

Tis 2 Juni, ev. kl. 9.00 – 11.00  (FULL)

Mån 8 juni, ev. Kl. 13.0015.00  

Tema: Vems förväntningar lever du med?

Ett tillfälle att synliggöra vilka förväntningar som finns på dig och hur de skapas. Genom att se dem för vad det är blir de enklare att hantera. 90 min.  

Torsdag 14 Maj kl. 9.00-10.30 

Onsdag 3 juni, kl. 15.0016.30 

Tisdag 9 juni, kl. 9.00-10.30 

Tema: SUA – Systematiskt uppdragsmiljöarbete 

En introduktion till hur ni kan arbeta med förtroendevaldas uppdragsmiljö på samma systematiska vis som arbetsmiljöarbete bedrivs. 90 min.

Onsdag 13 maj, kl. 18.00 – 19.30 

Torsdag 4 Juni, kl. 18.00 – 19.30 

Tors 11 juni kl. 18.00 – 19.30 

Anmälan

Varje tillfälle har 15 platser för att det ska finnas möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte.

Kategorier

Arkiv

Ellinor Aaby Olsson

Utbildningsutvecklare, LSU