På LSU:s årsmöte i november förra året valdes Sigge Eriksson och Elias Fjellander till vice ordförande. Nu står de redo att leverera på det medlemmarna beslutat – en ny strategi och verksamhetsplan för LSU. 

Både Elias och Sigge har en lång historia av engagemang bakom sig. Elias första engagemang i ungdomsrörelsen var inom Rädda barnens ungdomsförbund och Sigges i elevrådet på skolan.  

– Men mitt första engagemang var egentligen på lågstadiet, för ekologisk mat i skolan. Vi kampanjade hårt utanför lärarrummet, säger Elias Fjellander, 2:a vice ordförande för LSU. 

Elias Fjellander under LSU Forum 2023

2021 valdes både Elias och Sigge in till LSU:s styrelse, och 2023 fick de båda förtroende att företräda barn- och ungas intressen i två år till. För att bli vald till LSU:s styrelse nominerar en av LSU:s medlemsorganisationer en kandidat. Sigge nominerades av Sveriges ungdomsråd och Elias Fjellander av RFSL Ungdom.  

Sigge berättar att resan till LSU kantats av nyfikenhet och en vilja att ta ansvar för vår gemensamma samtid.  

– Genom mina engagemang hittade jag en plats för samhörighet och gemenskap, vilket än idag är en stark faktor till fortsatt engagemang. För mig är det viktigt att vi arbetar för att ge kommande generationer inom LSU goda förutsättningar att stärka och utveckla ungdomsrörelsen, säger Sigge Eriksson, 1:a vice ordförande för LSU. 

Förra mandatperioden fokuserade både Sigge och Elias på att arbeta fram en ny strategi för LSU. Den nya strategin antogs av årsmötet 2023. 

– Konkret handlar det om att bygga ett mer ändamålsenligt LSU som möter ungdomsrörelsen där den är, att ge verktyg till barn- och ungdomsorganisationer som möter barn och ungdomar runt om i landet, säger Elias Fjellander.  

Den nya strategin börjar gälla från 2025 och löper över sju år. Strategin innehåller en ny vision och fungerar som en ledstjärna för hur LSU ska prioritera och satsa för att stärka ungas föreningsliv, ungas makt i samhället och medlemsrörelsens bidrag till ett mer demokratiskt, hållbart och fredligt samhälle.  

Engagerade och organiserade barn och unga skapar en demokratisk, hållbar och fredlig värld – LSU:s vision 

– För mig är det viktigt att vi som styrelse levererar på medlemmarnas styrning från årsmötet och stärker medlemsvärdet för vår folkrörelse, säger Sigge Eriksson. 

När vi ställer frågan om de båda fick en önskan som gick i uppfyllelse för ungdomsrörelsen svarar Elias snabbt “höjning och indexering av statsbidraget”. Sigge fyller på:  

– Jag hade önskat att alla engagerade i ungdomsrörelsen ges förutsättningar att driva verksamhet under hållbara och hälsosamma förhållanden. Hållbart engagemang och ledarskap är avgörande för nuvarande och kommande generationer inom det unga civilsamhället. 

Vill du komma i kontakt med Sigge och Elias? Klicka här!

4

snabba med
Sigge Eriksson

Ålder: 21 år 

Bästa styrelsefikat: Leverpastejsmörgås 

Hjärtefråga: Civilsamhällets förutsättningar 

Favoritformalia: Utsatt talartid

4

snabba med
Elias Fjellander 

Ålder: 19 år

Bästa styrelsefikat: Semlor! Inte så praktiskt i mötesrummet men ack så gott!

Hjärtefråga: Att värna vår demokratiska värdegrund och ungas möjlighet att engagera sig i föreningslivet

Favoritformalia: Streck i debatten