Detta nätverk är för dig som arbetar med politik som rör asyl och migration verksamhet av och för nyanlända och asylsökande barn och unga. I nätverket kommer du få träffa andra som arbetar med liknande verksamhet, utbyta erfarenheter, hitta samarbeten och fördjupa dig inom olika teman som bestäms tillsammans i gruppen. Nätverken är öppna för anmälan under hela året, så fler deltagare kan tillkomma under tiden för nätverket.

Nätverken är en del av LSUs samordningsprojekt (asyl-och migrationsprojekt) med syfte att stärka, samordna och synliggöra ungdomsorganisationernas arbete med unga nyanlända och asylsökande och att stärka unga nyanlända och asylsökandes egen organisering. Under hösten 2018 kommer LSU ordna två nationella nätverksträffar med fokus på påverkansarbete och EU:s asylpolitik. Det är även bra tillfällen att träffa andra inom ungdomsrörelsen som arbetar med samma fråga och dela med sig sina erfarenheter och kunskaper samtidigt som ni får kunskapshöjande information från en extern föreläsare.

Träffar 
  • Stockholm den 24 oktober, LSUs kansli i IOGT-NTO- huset på Stora Essingen (Gammelgårdsvägen 38). – fokus på kompetenser inom ungdomsrörelsen och påverkansarbete för humanitär asylrätt.
  • Malmö den 28 november – fokus på EU:s asylpolitik. Mer information kommer senare!
Praktisk information

Tid för båda nätverksträffarna är kl: 15:30 – 18:00

Matigare fika bjuds det på under träffarna. 

Anmälan gör du här nedan 

Kontakt:
seinab.hilowle@lsu.se

Seinab Hilowle

Projektledare, Demokratisk inkludering

Anmälan till nationella asyl-och migrationsnätverk

I enlighet med GDPR vill vi informera dig om att vi kommer spara dina uppgifter som deltagare till ett halvår efter arrangemangen. Detta för att kunna skicka ut information, handlingar och utvärdering till dig. 

Alla fält markerade med en liten stjärna * är fält som måste fyllas i, för att du ska kunna skicka in din anmälan. 

Vill du anmäla dig till båda träffarna behöver du göra anmälan för respektive ort.

Vilken ort vill du anmäla dig till? *

Din Ålder *

Din könsidentitet *

Jag godkänner att mina personuppgifter sparas *