1. Home
  2. Nyhet
  3. En hälsning från Svenskt Föreningsliv

Kan du föreställa dig ett Sverige utan föreningsliv?

Vi skriver tillsammans med tolv andra folkrörelser om vad föreningslivet bidrar med och vad vi behöver för att skapa ett fritt och starkt civilsamhälle. Boken skickas till alla folkvalda politiker i Sveriges kommuner och landsting för att få fler att se behovet av ett starkt och självständigt civilsamhälle. För att fortsätta vara en bärande del av Sverige måste vi få trygga förutsättningar.

Tillsammans bygger vi ett starkt civilsamhälle.

Anders Lindell

Verksamhetsledare, POP

Kategorier

Arkiv