1. Home
  2. Nyhet
  3. DE REPRESENSTERAR SVERIGES UNGA I EU

Lina Arvidsson, 21 år, bosatt i Göteborg har tillsammans med Aza Cheragwandi, 24 år, från Huddinge, utsetts till Sveriges ungdomsrepresentanter i EU från och med januari 2019. Deras uppdrag blir bland annat att forma EU:s nya ungdomspolitik.

Alla unga i EU har rätt att komma till tals i frågor som rör dem. För att Sveriges unga ska få säga sitt, finns ”Röstresan genom EU”. Varje Röstresa har ett särskilt tema och sträcker sig över tre terminer. Sverige har två valda unga EU-representanter som ansvarar för att samla in vad Sveriges unga tycker. Dessa synpunkter blir sedan till rekommendationer för verklig politik i EU och Sverige.

Lina Arvidsson, ledamot i SACO studentråd, uppvuxen i Jönköping men studerar för närvarande juridik på Göteborgs Universitet.

“Jag är oerhört hedrad över att ha fått förtroendet att inta rollen som Sveriges ungas röst i EU. Jag vill ge var och en av Sveriges unga en röst i EU, men också göra allt i min makt för att unga ska höja sina röster och inse att de är framtiden – att de är demokratin.”

Aza Cheragwandi, ordförande för Unga Republikaner, har lång erfarenhet av engagemang i det unga civilsamhället. Till vardags arbetar han med politik på kommunal nivå.

“Brexit ska behandlas, ett EP-val ska äga rum, klimatkonferenserna löper av varandra runt om i världens olika internationella och mellanstatliga organ – det är en spännande tid för unionen. Mitt i alla dessa världs- och historiska händelser är det viktigt att ungdomars röst ej glöms bort eller behandlas som ett särintresse, särskilt då vi ungdomar är både Europas nutid och dess framtid.”

Lina och Azas huvuduppdrag blir att representera Sveriges unga på tre europeiska ungdomskonferenser. I uppdraget ingår också att konsultera Sveriges unga i olika framtidsfrågor, med särskilt fokus på lika villkor för alla unga. Under första delen av uppdraget kommer fokus ligga på EU-valet 2019, där EU-representanterna kommer driva kampanjen Makten är din! för att få fler unga att rösta.
Deras uppdrag löper från den 1 januari 2019 till den sista juni 2020.

Mer information om det pågående arbetet hittar du på www.facebook.com/maktenardin samt www.maktenardin.se

Kontakt:
Lina Arvidsson, 0735-436167, lina.arvidsson@lsu.se
Aza Cheragwandi, 070-935 40 33, aza.cheragwandi@lsu.se

Emelie Nilsson

Projektledare, Europa & EU

Kategorier

Arkiv