LSU – SVERIGES BARN- OCH UNGDOMSORGANISATIONER

LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer är en intresse- och samarbetsorganisation som samlar nationella barn- och ungdomsorganisationer. Vår uppgift är att stärka ungas demokratiska organisering med mänskliga rättigheter som utgångspunkt. 

LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer är en intresse- och samarbetsorganisation som samlar nationella barn- och ungdomsorganisationer. Vi är en idéburen, partipolitiskt och religiöst obunden organisation med uppgift att stärka ungas demokratiska organisering med mångfald och mänskliga rättigheter som utgångspunkt.  

En ungdomsorganisation är en plats där unga möts, förändrar och förbättrar sin egen vardag. Ungdomsrörelsen är bred och samlar organisationer som fokuserar på saker som intressen, religion, etnicitet, funktionalitet och politik. Det som förenar dem är att både ledarna och medlemmarna är unga.  

LSU är en mötesplats inriktad på ledarskap, organisationsutveckling, påverkansarbete och ungdomspolitik. Många utmaningar som barn- och ungdomsorganisationer möter kräver samarbete och förståelse över nations- och kulturgränser. Därför är erfarenhetsutbyten och samarbeten med ungdomsorganisationer i världen en viktig del av vårt uppdrag.  

LSU styrs demokratiskt av våra medlemsorganisationer och en styrelse som väljs vartannat år. 

Medlemskap och representation

Insynsråd

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Folke Bernadotteakademin

Styrgrupper, delegationer och råd

Partsgemensamt forum för dialog

NOD

Utgivningsrådet till Kurage 

Barnrättsdelegationen 

Ungdomspolitiska rådet  

Klimatpolitiska ungdomsrådet 

Arvsfondsdelegationen

Nätverk

MSB:s civilsamhällesnätverk

2250-nätverket

FBA, SIDA, LSU – unga, fred och säkerhet biannual meeting 

Våra styrdokument

Child Safeguarding Plan

Child Safeguarding Plan

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2022

Protokoll LSU årsmöte 2022

Protokoll LSU årsmöte 2022

Handlingar LSU årsmöte 2022

Handlingar LSU årsmöte 2022

Handlingar LSU årsmöte 2021

Handlingar LSU årsmöte 2021

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2021

Protokoll LSU:s representantskap 2021

Protokoll LSU:s representantskap 2021

Protokoll LSU Representantskap 2020

Protokoll LSU Representantskap 2020

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2020

Stadgar

Stadgar

Protokoll Representantskap 2019

Protokoll Representantskap 2019

Förvaltningsberättelse, LSU 2019

Förvaltningsberättelse, LSU 2019

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

LSU:s Idéprogram

LSU:s Idéprogram

Handlingar del 2 Representantskap 2019

Handlingar del 2 Representantskap 2019

Handlingar del 1 Representantskap 2019

Handlingar del 1 Representantskap 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2018

Policy för internationella representanter

Policy för internationella representanter

Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll 20141115-16_signerat

Årsmötesprotokoll 20141115-16_signerat

Årsmötesprotokoll 2013-11-16_signerat

Årsmötesprotokoll 2013-11-16_signerat

Signerat protokoll 2012

Signerat protokoll 2012

Protokoll2017_Slutversion

Protokoll2017_Slutversion

Protokoll-för-årsmöte-2015-11-14

Protokoll-för-årsmöte-2015-11-14

Protokoll LSU Årsmöte 2016_signerat

Protokoll LSU Årsmöte 2016_signerat

Protokoll LSU årsmöte 2009

Protokoll LSU årsmöte 2009

Protokoll för årsmötet 2011, justerat

Protokoll för årsmötet 2011, justerat

Protokoll för årsmötet 2010 undertecknat

Protokoll för årsmötet 2010 undertecknat

Praktisk information

Praktisk information

Handlingar del 2 Representantskap 2018

Handlingar del 2 Representantskap 2018

Handlingar del 1 Representantskap 2018

Handlingar del 1 Representantskap 2018

Förvaltningsberättelse 2017

Förvaltningsberättelse 2017

Långsiktig plan partnersamarbeten 2016

Långsiktig plan partnersamarbeten 2016

Verksamhetsplan 2018-2019

Verksamhetsplan 2018-2019

Strategidokument

Strategidokument

Positionspapper, vår-samtid-är-postkolonial

Positionspapper, vår-samtid-är-postkolonial

Positionspapper unga, fred och säkerhet

Positionspapper unga, fred och säkerhet

Positionspapper asyl- och migrationspolitik

Positionspapper asyl- och migrationspolitik

Policy för inkludering och tillgänglighet

Policy för inkludering och tillgänglighet

Policy för ekologisk hållbarhet

Policy för ekologisk hållbarhet

Policy för arvodering

Policy för arvodering

Policy för alkohol och droger

Policy för alkohol och droger

Policy för företagsamarbeten

Policy för företagsamarbeten

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy