LSU – Sveriges ungdomsorganisationer

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer är en intresse- och samarbetsorganisation som samlar 83 nationella ungdomsorganisationer. Vår uppgift är att stärka ungas demokratiska organisering med mänskliga rättigheter som utgångspunkt. 

Om LSU

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer är en intresse- och samarbetsorganisation som samlar nationella barn- och ungdomsorganisationer. Vi är en idéburen, partipolitiskt och religiöst obunden organisation med uppgift är att stärka ungas demokratiska organisering med mångfald och mänskliga rättigheter som utgångspunkt.  

En ungdomsorganisation är en plats där unga möts, förändrar och förbättrar sin egen vardag. Ungdomsrörelsen är bred och samlar organisationer som fokuserar på saker som intressen, religion, etnicitet, funktionalitet och politik. Det som förenar dem är att både ledarna och medlemmarna är unga.  

LSU är en mötesplats inriktad på ledarskap, organisationsutveckling, påverkansarbete och ungdomspolitik. Många utmaningar som ungdomsorganisationer möter kräver samarbete och förståelse över nations- och kulturgränser. Därför är erfarenhetsutbyten och samarbeten med ungdomsorganisationer i världen en viktig del av vårt uppdrag.  

LSU styrs demokratiskt av våra medlemsorganisationer och en styrelse som väljs vartannat år. Arbetet på LSU organiseras i verksamhetsområdena Politik och påverkan samt Samverkan organisation och ledarskap.