Representantskap

Representantskapsmötet är LSU:s årsmöte, vårt högst beslutande organ.

Representantskapet 8-10 november 2019

LSU vill härmed bjuda in alla medlemsorganisationer till 2019 års Representantskapsmöte. Den 8-10 november hålls LSU:s årsmöte i Stockholm. Alla medlemsorganisationer i LSU har rätt till ett ombud på mötet.

Även i år kommer alla deltagare att bjudas in till digitala förmöten. Förmötena kommer att vara en möjlighet att fördjupa sig i olika årsmöteshandlingar och förbereda sitt deltagande. Information skickas ut via epost till anmälda deltagare. 

Anmälan

Anmälan till representantskapet 2019 har stängt!

Representerar du en medlemsorganisation som inte har anmält sig? Kontakta repskapet@lsu.se för att se om vi kan lösa en sen anmälan. För sena anmälningar kan vi inte lova att vi kan tillgodose samtliga kostpreferenser, då vi beställt från catering. Vi gör dock vårt bästa för att så många skulle kunna delta som möjligt, så tveka inte att höra av er.

Handlingar 2019

Här finner ni handlingar till årets representantskap samt kallelsen i nedladdningsbart format. Handlingarna är uppdelade i olika delar.

Del 1 finns ute nu
Del 2 kommer 11 oktober
Del 3 kommer 25 oktober

Årets val

Vem tycker du ska styra LSU de kommande två åren?

På årets representantskapsmöte är det dags att välja ny styrelse för 2020-2022.

Valberedningens förslag presenteras i nästa utskick som kommer den 11 oktober.

Du kan självklart höra av dig till oss i valberedningen på valberedning@lsu.se om du har några frågor eller vill veta mer om någon av posterna.

Vi i valberedningen har antagit en kravprofil med mer detaljerade beskrivningar av egenskaper vi kommer ta hänsyn till i rekryteringsprocessen utifrån intervjuer med sittande styrelse samt en enkät bland medlemsorganisationerna.
Du kan läsa den här.

Här nedan kan du också läsa om vad de olika posterna i LSU:s styrelse innefattar.

Ordförande

Ordförande är ansvarig för föreningen, styrelsens arbete och kommunikation med kansliet. Ordförande är arbetsgivaransvarig och har ett långsiktigt ansvar att leda föreningens strategiska arbete. Posten kan vara delvis eller helt arvoderad.

Till ordförande söker vi någon med erfarenhet inom LSU och kunskap om ledarskap, konflikthantering, strategiskt arbete samt förståelse för politiska processer och LSU:s frågor. 

Vice Ordförande

Som vice-ordförande är du del av presidiet, stöttar ordförande och arbetar med de två delarna av LSUs arbete – Politik och Påverkan och Organisation och Ledarskap. Posten kan vara delvis eller helt arvoderad.

Till vice-ordförande söker vi någon med god ledarskapsförmåga, ekonomisk förståelse, kommunikationsförmåga samt kunskap om LSU:s fokusfrågor och intressepolitiska arbete.

Styrelseledamot

Som styrelseledamot är du del av styrelsen, deltar och röstar på styrelsemöten och är aktiv i arbetsgrupper som din kompetens och dina intresseområden passar med. Det är styrelsemöte 6 gånger per år.

Till ledamot söker vi en bredd av personer från olika delar av civilsamhället som kan bidra med kunskaper och engagemang inom LSU:s olika arbetsområden. Det kan både handla om organisation och ledarskapsfrågor samt påverkansfrågor, både nationellt och internationellt.

Information om representantskapet

Deltagande

Varje medlemsorganisation har rätt att utse ett ombud som nyttjar organisationens rösträtt. Därutöver får organisationen skicka två övriga representanter. Eventuella ledsagare medföljer utöver representanter, men anmäls på samma sätt. Ombudet ska delta under hela årsmötet.

Kostnad 

LSU täcker deltagarkostnaden för medlemsorganisationens ombud. Ombud som reser från annan ort än Stockholm kan söka resebidrag på 400 kr för tåg. Kom ihåg att barn- och ungdomsorganisationer i ungdomsrörelsen även kan använda LSU:s rabattkod hos SJ. Information om hur du ansöker om resebidrag kommer att finnas på LSU:s hemsida i anslutning till anmälan. Annan ersättning för boende och resor utgår ej. Övriga representanter debiteras en avgift om 250 kronor per person som inkluderar mat under de båda dagarna.

Handlingar

Handlingar skickas ut digitalt till alla medlemsorganisationer och deras anmälda ombud samt läggs upp löpandes på LSU:s hemsida.

Motioner

Alla medlemsorganisationer kan påverka LSU och sätta oss i rörelse! Ett av de starkaste verktygen för att påverka LSU är att skriva och rösta igenom motioner. Motioner skickas till motioner@lsu.se, senast söndagen den 27 september.

Anmäl dig till representantskapet 

Anmälan till representantskapet 2019 har stängt!

Representerar du en medlemsorganisation som inte har anmält sig? Kontakta repskapet@lsu.se för att se om vi kan lösa en sen anmälan. För sena anmälningar kan vi inte lova att vi kan tillgodose samtliga kostpreferenser, då vi beställt från catering. Vi gör dock vårt bästa för att så många skulle kunna delta som möjligt, så tveka inte att höra av er.