Välkommen till nya LSU.se

Nu testar vi ett nytt format och utseende på lsu.se. Hemsidan är fortfarande under utveckling och kommer att förändras under hösten. Hör av er om ni saknar något eller hittar något som ser märkligt ut!

Makt åt barn och unga

Vi kämpar för alla barn och ungas rättigheter, i och mellan valen. Läs mer om våra idéer och vad vi gör för att inkludera fler i demokratin. 

Hållbart engagemang och ledarskap

Hållbart Engagemang och Ledarskap – HEL syftar till att skapa förutsättningar
för ett hållbart engagemang och ledarskap i ungdomsorganisationer
och minska risken för psykisk ohälsa, negativ stress och utbrändhet i det unga civilsamhället.

Globala partnerskap

LSU har samarbeten med liknande organisationer runt om i världen. Läs mer om ungdomsrörelsens arbete i Belarus, Filippinerna, Kenya, Libanon, Myanmar, Turkiet och Zimbabwe

Vi klarar det!

Ungdomsrörelsen är full av personer med erfarenheter av asylprocessen och en stor och ökande andel av LSU:s medlemsorganisationer jobbar med unga asylsökande på något sätt. I rapporten Vi klarar det har vi samlat några av de mest inspirerande berättelserna. 

LSU:s medlemsorganisationer

Gör

Ungdomsrepresentanter, globala partnerskap och demokratisk deltagande

Erbjuder

Kurser, nätverk och informationsmaterial

Tycker

Demokrati, mänskliga rättigheter, hållbarhet och organisering