LSU är en intresse- och samarbetsorganisation som samlar över 80 barn- och ungdomsorganisationer

Politik

LSU jobbar för en demokratisk värld där barn och ungas röster hörs och tas på allvar

Verksamhet

Läs mer om LSU:s pågående projekt och verksamhetsområden!

Medlemsstöd

Som engagerad i en av våra medlemsorganisationer får du stöd och resurser

Aktuellt

Gå med i CivSam-rådet!

Gå med i CivSam-rådet!

Inom ramen för LSU:s nya strategi med tonvikt på ett LSU som fungerar som den gemensamma plattformen för ungdomsrörelsen sjösätter vi vårt nya format: rådsgrupper.

LSU Koll-dags!

LSU Koll-dags!

Nu är det dags att svara på LSU:s årliga medlemsundersökning LSU Koll som mäter förutsättningarna för den svenska ungdomsrörelsen

Gå med i CivSam-rådet!

Gå med i CivSam-rådet!

Inom ramen för LSU:s nya strategi med tonvikt på ett LSU som fungerar som den gemensamma plattformen för ungdomsrörelsen sjösätter vi vårt nya format: rådsgrupper.

LSU Koll-dags!

LSU Koll-dags!

Nu är det dags att svara på LSU:s årliga medlemsundersökning LSU Koll som mäter förutsättningarna för den svenska ungdomsrörelsen

Lyssna på LSU podcast!

Följ med in i ungdomsrörelsen! I LSU:s podcast lär du dig mer om barn och ungas organisering, makt och representation

Lär dig något nytt!

LSU utför utbildningar för medlemsorganisationer inom en bredd av ämnen, bland annat styrelsearbete, hållbart engagemang, ledarskap och antirasism. 

Gå med i ett nätverk!

Att utbyta erfarenheter är ovärderligt för att skapa reflektion i vardagen och få testa idéer. LSU:s nätverk har olika målgrupper och former för sina träffar.

Bli medlem i LSU!

Vårt uppdrag är att skapa en stark, motståndskraftig och hållbar ungdomsrörelse