Maktfrukostar
Maktfrukostar

Nu när Almedalen och Järvaveckan är inställt är det viktigt för oss att hitta andra vägar för politiker och civilsamhälle att mötas för att prata och dela erfarenheter och bidra till engagemang för fler. Anmäl dig nu!

read more

LSU:s medlemsorganisationer

Gör

Ungdomsrepresentanter, globala partnerskap och demokratisk deltagande

Erbjuder

Kurser, nätverk och informationsmaterial

Tycker

Demokrati, mänskliga rättigheter, hållbarhet och organisering