POLITIK

LSU har en vision om en demokratisk värld där alla unga är organiserade och har makt över sina liv och samhällsutvecklingen. Med vår politik vill vi uppnå den visionen.

Vårt idéprogram

Läs mer om vad LSU står för

Representanter

LSU utser ungdomsrepresentanter till politiska möten

Kontakta styrelsen

Kontaktuppgifter till LSU:s styrelse