Idag föreslår Europarådets nuvarande generalsekreterare Jagland att Europarådets ungdomssektor ska monteras ned i sin helhet och bytas ut mot ett frivilligt samarbete medlemsstaterna emellan som fullständigt underminerar de framgångar och demokratiska verktyg Europarådet har utvecklat för att säkerställa ungas delaktighet. Europarådets ekonomisk kris innebär en katastrof för oss och alla europeiska unga. Vi kräver att Regeringen, med Utrikesdepartementet i spetsen, försvarar oss.

Europarådet grundades år 1949 och sammanför idag 47 medlemsstater med syfte att arbeta för att de mänskliga rättigheterna upprätthålls genom att komma överens om gemensamma internationella riktlinjer. Tack vare Europarådet har unga människor bättre tillgång till sina rättigheter, ungas deltagande har ökat och flera konkreta policyförslag för unga som möter exkludering och diskriminering har tagits fram. Men nu har vinden vänt. Detta till följd av att Ryssland sedan 2017 vägrat betala sin medlemsavgift, och att Turkiet valt att kliva ner från platsen som en av de stora donatorerna inom organisationen. Alla andra poster skärs ner proportionerligt medan ungdomssektorn helt stryks. Den svenska och europeiska ungdomsrörelsen motsätter sig helt förslaget och ser det som en kränkning mot allt hårt arbete som lagts ner av ungdomsrörelsen runt hela Europa.

Först och främst, Europarådets ungdomssektor är en absolut nödvändighet för att stärka barn och ungas livsvillkor i Europa. Att skära ner på ungdomsområdet är att svika de kommande generationerna. Det är bortom all kritik. Att generalsekreterare Jagland dessutom föreslår en sådan oproportionerlig budgetförändring utan att ha fört dialog med den europeiska ungdomsrörelsen är oacceptabelt. Slutligen, ett beslut om beredskapsplan bör enbart fattas efter att en ny generalsekreterare har blivit vald.

Det svenska Utrikesdepartementet har valt att prioritera oss unga, i FN:s säkerhetsråd såväl som i Nordiska Ministerrådet. LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, den svenska och europeiska ungdomsrörelsen kräver att samma prioritering tillämpas i Europarådet. Därför behöver Utrikesdepartementet och Sveriges regering vidta aktiva åtgärder för att skydda Europarådets arbete som utförs av, för och med unga fredsbyggare. Sveriges regering måste försvara Europarådets kommitté för ungdomsfrågor genom att markera starkt mot den totala nedskärningen, hitta stöd hos andra medlemsstater och visa att ungdomar och ungas frågor är av högsta prioriterat.

Demokratins värde måste vid varje givet tillfälle försvaras. I tider som dessa, när civilsamhällets existens på flera håll är ifrågasatt, får vi inte ge vika för att ungas frågor prioriteras och måste därför aktivt arbeta för att stärka vårt demokratiska deltagande. Unga har genom sitt ideella engagemang arbetat hårt för att forma vår gemensamma demokratiska struktur – Europarådets ungdomssektor är ett av de främsta exemplen för detta. Att ta bort en central plattform för ungdomar att försvara mänskliga rättigheter, motverka krympande demokratiskt utrymme och att utveckla den europeiska freden är något som ungdomsrörelsen, i Sverige och Europa, aldrig kommer att tillåta. Vi ber Utrikesdepartementet och Europarådets medlemsstater om hjälp, för de kommande generationerna och för oss som kämpar här och nu.

Rosaline Marbinah

Ordförande, LSU

Kategorier

Arkiv