1. Home
  2. Nyhet
  3. Ungdomsrörelsens förutsättningar under Coronakrisen stärks
Idag, den 10 september, presenterade regeringen en ändringsbudget med ett ekonomiskt tillskott till ungdomsrörelsen för år 2020, 2021 och 2022 på ytterligare 50 miljoner för varje år i statsbidrag som regleras i förordningen om statsbidrag för barn- och ungdomsorganisationer. Äntligen!

LSU är glada över regeringens prioritering och välkomnar stödet! Det har vi och våra medlemsorganisationer arbetat hårt för. Barn- och ungdomsorganisationer är demokratibärare och skapar framtidshopp för samhällets marginaliserade grupper som blivit ännu mer utsatta under Coronakrisen. För barn, ungdomar och det unga civilsamhället är det utökade stödet är en början för en återstart efter CoronakrisenDet ger förutsättningar att möta utmaningar som uppstått såsom utebliven medlemsvärvning, intäktsbortfall och mycket mer. Ungdomsrörelsen ska finnas där för samhällets yngrevara deras röster och försvara deras rättigheterDet behövs nu mer än någonsin. 

Nivån på statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer har i princip varit oförändrat sedan 2011 och ligger på liknande nivåer som 2006. Tar vi hänsyn till inflationen har det faktiska bidraget till och med minskat med cirka åtta procent sedan 2011. Sedan dess har både antalet organisationer och antalet medlemmar ökat betydligt. Stödet per medlem och organisation blir därmed mindre. Sedan 2009 har bidraget per medlem minskat i princip årligen, från 501 kronor till årets 322 kronor per medlem.  Äntligen sker en förändring och den 24-procentinga ökningen av statsbidraget är en början på det ekonomiska tillskottet som barn- och ungdomsorganisationer behöver. Ungdomsrörelsens roll i samhället är ovärderligt. Vi har växt i takt med fler samhällsutmaningar och våra medlemmar är i frontlinjen för demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.  

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) kommer att fördela ut stödetLSU ska arbeta för att ungdomsrörelsen ska få reella förutsättningar att kompensera sitt intäktsbortfall och använda medlen för att nå till barn och ungdomar, vilket för oss innebär att det måste finnas en möjlighet för barn- och ungdomsorganisationer att flytta över oförbrukade medel från år 2020 till år 2021. LSU kommer även att arbeta för att stödet blir permanent eftersom behoven även kommer att finnas efter 2022. 

LSU kommer att fortsätta arbeta för ungdomsrörelsens politiska, ekonomiska och sociala erkännande. Med stärkta ekonomiska förutsättningar har vi större möjligheter att möta utmaningarna som barn och ungdomar står inför. Det gör vi för barn och ungdomars livsdrömmar som nu känns allt mer avlägsna, för deras makt i samhället vars underskott har ökat samt deras tillträde till sina rättigheter som minskat ytterligare. Ungdomsrörelsen ska kompromisslöst stå stark under och efter Coronakrisen.  

 

Rosaline Marbinah

Ordförande, LSU

Kategorier

Arkiv