Representantskap

Representantskapsmötet är LSU:s årsmöte, vårt högst beslutande organ.

Representantskapet 2021

LSU vill härmed bjuda in alla medlemsorganisationer till 2021 års Representantskapsmöte. Representantskapsmötet är LSU:s årsmöte och högsta beslutande organ. Representantskapet 2021 kommer att genomföras digitalt under perioden 4 – 14 november 

Anmälan till årsmötet öppnar den 17 juni och stänger den 10 oktober. Årets möte kommer att delas upp i två omgångar med förhandlingar där alla ombud förväntas delta, diskutera och rösta i frågor på plats i Zoom och VoteIT. Förhandlingar kommer att hållas under torsdagen 4 november samt helgen 13-14 november. Mellan dessa förhandlingstillfällen kommer kommer mötet att pågå endast i VoteIT där ombud kan skriva yrkanden och föra diskussion via verktygets kommentarsfunktion. Under tiden mellan förhandlingarna kommer det också att finnas utrymme att delta i presentationer av förslagen till mötet samt i andra programpunkter kring årets tema Röstbärare.  

Årets tema: Röstbärare

Under årets möte kommer vi att lyfta upp ungdomsrörelsens roll som röstbärare för barn och unga. Genom våra engagerade medlemmar formulerar och kanaliserar vi dagligen budskap som ska nå fram till dem som har makt att påverka våra liv och våra möjligheter. Ungdomsrörelsens bredd och vår mångfacetterade verksamhet rymmer frågor och perspektiv som vi vill driva gemensamt och var för sig. I en tid där civilsamhällets roll som röstbärare ofta ifrågasätts, med ett krympande utrymme och med ett annalkande riksdagsval 2022 vill vi särskilt lyfta vår viktiga roll som röstbärare åt barn och unga i hela landet. Programmet för LSU:s representantskap kommer att handla om hur våra förutsättningar för att vara starka röster ser ut och hur vi gör för att nå fram med så många och så starka röster som vi kan!

Tider och program
Formellt möte

Torsdag 4
november


Kl.17.15
Zoom öppnar för tekniskt test – Välkomna in!

 

Kl.17.30-19.30
Representantskapsmötet öppnas.
Formalia och inledande punkter behandlas.
Mötet ajourneras därefter till lördagen den 13:e november.

Öppen diskussion

Måndag 8
november


Kl.09.30-10.30
Diskussionspass om Verksamhetsplan, Budgetdirektiv och Medlemsavgift.

Kl.17.30-18.30
Diskussionspass om Verksamhetsplan, Budgetdirektiv och Medlemsavgift.

Öppen diskussion

Tisdag 9
november


Kl.09.30-10.30
Genomgång av VoteIT.


Kl.17.30-18.30
Genomgång av VoteIT.

Öppen diskussion

onsdag 10
november


Kl.09.30-10.30
Diskussionspass om Stadgar och Motioner.

Kl.17.30-18.30
Diskussionspass om Stadgar och Motioner.

Öppen diskussion

torsdag 11
november


Kl.09.30-10.30
Diskussionspass om Rapporter och Revisionsärenden.

Kl.17.30-18.30
Diskussionspass om Rapporter och Revisionsärenden.

Formellt möte

Lördag 13
november


Kl.10.00-17.00
Representantskapsmöte i Zoom. 
Fortsatt behandling av mötets ärenden, med debatt och beslut. 

 

Kl.17.00-19.00
Frivillig social aktivitet digitalt 

Formellt möte

Söndag 14
november


Kl.10.00-17.00
Representantskapsmöte i Zoom.
Fortsatt behandling av mötets ärenden, med
debatt och beslut.

Information om representantskapet

Deltagande

Varje medlemsorganisation har rätt att utse ett ombud som nyttjar organisationens rösträtt. Därutöver kan organisationen skicka en övrig representant. Ombudet ska delta under hela årsmötet. Anmälan görs genom formuläret längst ned på denna sida. För att kunna rösta på årsmötet behöver organisationen ha betalat sin medlemsavgift. Fakturor för medlemsavgift skickas efter sommaren. Om du har frågor kring anmälan kan du gärna kontakta repskap@lsu.se.

Kostnad

LSU:s representantskap 2021 kostar inget och sker digitalt vilket innebär att resekostnader inte ersätts.

Handlingar

Handlingar skickas ut digitalt till alla medlemsorganisationer och deras anmälda ombud och representanter samt läggs upp löpande på denna sida. När mötet öppnar i VoteIT kommer handlingarna även att vara tillgängliga där.

Motioner

Alla medlemsorganisationer kan påverka LSU och sätta oss i rörelse! Ett av de starkaste verktygen för att påverka LSU är att skriva och rösta igenom motioner. Motioner skickas till repskap@lsu.se, senast fredagen den 1 oktober.

Viktiga datum

17 juni – anmälan öppnar och förslag till föredragningslista skickas ut

23 september – handlingar omgång 1 skickas ut

10 september – sista dag att nominera personer till LSU:s styrelse

1 oktober – sista dag att skicka in motioner

7 oktober – handlingar omgång 2 skickas ut

10 oktober – sista dag att anmäla sig till mötet

4 november – mötet öppnas!

Anmäl dig till representantskapet 

Anmälan till representantskapet 2022 öppnar till sommaren!