Representantskap

Representantskapsmötet är LSU:s årsmöte, vårt högst beslutande organ.

Representantskapet 2020

LSU vill härmed bjuda in alla medlemsorganisationer till 2020 års Representantskapsmöte. Den 7-8 november hålls LSU:s årsmöte, i år digitalt. Alla medlemsorganisationer i LSU har rätt till ett ombud på mötet.

Även i år kommer alla deltagare att bjudas in till digitala förmöten. Förmötena kommer att vara en möjlighet att fördjupa sig i olika årsmöteshandlingar och förbereda sitt deltagande. Information skickas ut via epost till anmälda organisationer och kontaktpersoner. 

Referensgrupp för Tillgänglighet i digitala rum (Avklarat)

Inför Representantskapet 2020 vill LSU att samtliga medlemsorganisationers representanter ska kunna delta på lika villkor. Därför bjuder vi in samtliga medlemsorganisationer att delta i en referensgrupp om Tillgänglighet i digitala rum. Referensgruppen startas 2 augusti, och anmälan stänger 25 juni. Därefter är referensgruppen igång tills slutet av november, för att också kunna utvärdera tillgänglighetsarbetets resultat under årsmötet. Vi hoppas också kunskapen vi får genom referensgruppen kan användas för andra digitala aktiviteter framöver, och att vi får möjlighet att dela med oss av kunskapen.

 

Syftet är att bredda LSU:s kunskap och kompetens om tillgängliga digitala möten inför årsmötet, . Vi välkomnar deltagare oavsett organisation men kommer prioritera en bred representation från funkisorganisationerna och LSU:s medlemsorganisationer. Vi välkomnar också inspel från kunniga som eventuellt inte har möjlighet att delta i referensgruppen, kontakta gärna Martina Smith, martina.smith@lsu.se, 073-460 56 78.
Information om representantskapet
Deltagande

Varje medlemsorganisation har rätt att utse ett ombud som nyttjar organisationens rösträtt. Därutöver får organisationen skicka en övriga representant. Eventuella ledsagare medföljer utöver representanter, men anmäls på samma sätt. Ombudet ska delta under hela årsmötet.

Kostnad 

LSU:s representantskap 2020 kostar inget och sker digitalt vilket innebär att resekostnader inte ersätts.

Handlingar

Handlingar skickas ut digitalt till alla medlemsorganisationer och deras anmälda ombud samt läggs upp löpandes på LSU:s hemsida.

Motioner

Alla medlemsorganisationer kan påverka LSU och sätta oss i rörelse! Ett av de starkaste verktygen för att påverka LSU är att skriva och rösta igenom motioner. Motioner skickas till motioner@lsu.se, senast söndagen den 2 oktober.

Anmäl dig till representantskapet 

Anmälan till representantskapet är stängd!

Här nedan fyller du först i din organisation och en kontaktperson till den. Därefter klickar ni i ert valda ombud och sist en eventuell kontaktperson till de digitala förmötena.

*Om ni redan anmält ombud men vill lägga till en övrig representant, skriv “tidigare anmäld” i de rutorna med röda stjärnor.