Representantskap

Representantskapsmötet är LSU:s årsmöte, vårt högst beslutande organ.

Representantskapet 2021

LSU vill härmed bjuda in alla medlemsorganisationer till 2021 års Representantskapsmöte. Representantskapsmötet är LSU:s årsmöte och högsta beslutande organ. Representantskapet 2021 kommer att genomföras digitalt under perioden 4 – 14 november 

Anmälan till årsmötet öppnar den 17 juni och stänger den 10 oktober. Årets möte kommer att delas upp i två omgångar med förhandlingar där alla ombud förväntas delta, diskutera och rösta i frågor på plats i Zoom och VoteIT. Förhandlingar kommer att hållas under torsdagen 4 november samt helgen 13-14 november. Mellan dessa förhandlingstillfällen kommer kommer mötet att pågå endast i VoteIT där ombud kan skriva yrkanden och föra diskussion via verktygets kommentarsfunktion. Under tiden mellan förhandlingarna kommer det också att finnas utrymme att delta i presentationer av förslagen till mötet samt i andra programpunkter kring årets tema Röstbärare.  

Handlingar till representantskapet 2021 (.pdf)

Klicka på länkarna nedan för att öppna pdfn i en ny flik. Längst ner kommer det också finnas en länk för att ladda ner samtliga handlingar som en enda .zip-fil. 

1.7 Föredragningslista_LSU_representantskap_2021.pdf

4.2. Revisorernas berättelse

Årsredovisning 2020

 

Handlingar till representantskapet 2021 (.doc)

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner word-dokumentet. Längst ner kommer det också finnas en länk för att ladda ner samtliga handlingar som en enda .zip-fil. 

1.7 Föredragningslista-Representantskapet-2021.docx

4.2. Revisorernas berättelse

 

 

Årets tema: Röstbärare

Under årets möte kommer vi att lyfta upp ungdomsrörelsens roll som röstbärare för barn och unga. Genom våra engagerade medlemmar formulerar och kanaliserar vi dagligen budskap som ska nå fram till dem som har makt att påverka våra liv och våra möjligheter. Ungdomsrörelsens bredd och vår mångfacetterade verksamhet rymmer frågor och perspektiv som vi vill driva gemensamt och var för sig. I en tid där civilsamhällets roll som röstbärare ofta ifrågasätts, med ett krympande utrymme och med ett annalkande riksdagsval 2022 vill vi särskilt lyfta vår viktiga roll som röstbärare åt barn och unga i hela landet. Programmet för LSU:s representantskap kommer att handla om hur våra förutsättningar för att vara starka röster ser ut och hur vi gör för att nå fram med så många och så starka röster som vi kan!

En hälsning från valberedningen

Valberedningen har påbörjat sitt arbete med att ta fram ett nytt förslag på styrelse inför representantskapet 2021.

Vem tycker du ska styra LSU de kommande två åren? Någon från din organisation? Eller kanske du själv?


Nu kan medlemsorganisationerna i LSU nominera kandidater till nästa års styrelse. Organisationer gör det enkelt via
det här formuläret. Vi ser gärna att så många som möjligt blir nominerade, så tveka inte att skicka in en nominering. Vi vill ha era nomineringar senast den 10:e september 2021. 

Att sitta i styrelsen till LSU är ett utmanande och roligt uppdrag. Vi söker kandidater som är intresserade och engagerade, med erfarenhet från civilsamhället. Vem som helst kan bli nominerad. Exempel på egenskaper vi värdesätter till en framtida styrelse kan du läsa under respektive post nedan. Vi ser gärna att vi får en bredd i nomineringarna och kommer se till styrelsen som helhet, det är därför inte avgörande att en person besitter alla de egenskaper som listas.  

De som är nominerade kommer att bli kontaktade av oss, och bli intervjuade antingen i Stockholm eller via telefon i augusti/september.

Om du har några funderingar eller vill komma i kontakt med valberedningen kan du skicka ett mejl till valberedning@lsu.se

Det finns tre typer av poster:

Ordförande  

Ordförande är ansvarig för föreningen, styrelsens arbete och kommunikation med kansliet. Ordförande har ett långsiktigt ansvar att leda föreningens strategiska arbete. Posten kan vara delvis eller helt arvoderad. 

Till ordförande söker vi någon med erfarenhet inom LSU och kunskap om ledarskap, konflikthantering, strategiskt arbete samt förståelse för politiska processer och LSU:s frågor.  

Vice Ordförande  

Som vice-ordförande är du del av presidiet, stöttar ordförande och arbetar med de två delarna av LSUs arbete – Politik och Påverkan och Organisation och Ledarskap. Posten kan vara delvis eller helt arvoderad. 

Till vice-ordförande söker vi någon med god ledarskapsförmåga, ekonomisk förståelse, kommunikationsförmåga samt kunskap om LSU:s fokusfrågor och intressepolitiska arbete.  

Styrelseledamot

Som styrelseledamot är du del av styrelsen, deltar och röstar på styrelsemöten och är aktiv i arbetsgrupper som din kompetens och dina intresseområden passar med. Det är styrelsemöte 6 gånger per år. 

Till ledamot söker vi en bredd av personer från olika delar av civilsamhället som kan bidra med kunskaper och engagemang inom LSU:s olika arbetsområden. Det kan både handla om organisation och ledarskapsfrågor samt påverkansfrågor, både nationellt och internationellt.  

Information om representantskapet

Deltagande

Varje medlemsorganisation har rätt att utse ett ombud som nyttjar organisationens rösträtt. Därutöver kan organisationen skicka en övrig representant. Ombudet ska delta under hela årsmötet. Anmälan görs genom formuläret längst ned på denna sida. För att kunna rösta på årsmötet behöver organisationen ha betalat sin medlemsavgift. Fakturor för medlemsavgift skickas efter sommaren. Om du har frågor kring anmälan kan du gärna kontakta repskap@lsu.se.

Kostnad

LSU:s representantskap 2021 kostar inget och sker digitalt vilket innebär att resekostnader inte ersätts.

Handlingar

Handlingar skickas ut digitalt till alla medlemsorganisationer och deras anmälda ombud och representanter samt läggs upp löpande på denna sida. När mötet öppnar i VoteIT kommer handlingarna även att vara tillgängliga där.

Motioner

Alla medlemsorganisationer kan påverka LSU och sätta oss i rörelse! Ett av de starkaste verktygen för att påverka LSU är att skriva och rösta igenom motioner. Motioner skickas till repskap@lsu.se, senast fredagen den 1 oktober.

Viktiga datum

17 juni – anmälan öppnar och förslag till föredragningslista skickas ut

23 september – handlingar omgång 1 skickas ut

10 september – sista dag att nominera personer till LSU:s styrelse

1 oktober – sista dag att skicka in motioner

7 oktober – handlingar omgång 2 skickas ut

10 oktober – sista dag att anmäla sig till mötet

4 november – mötet öppnas!

Anmäl dig till representantskapet 

Anmälan till representantskapet 2021 är öppen!

 


Anmälan till Representantskapet 2021 är nu öppen! Sista dag att skicka in anmälan till årets Representantskapsmöte är 10 oktober.
Om du har frågor kring anmälan är du välkommen att kontakta repskap@lsu.se
Vi har tyvärr inte kapacitet att bemöta alla behov, men vi undersöker alltid vilka möjligheter som finns. Anmäl gärna övriga behov senast en vecka innan träffen så att vi kan återkoppla till dig kring möjligheterna som finns vid detta tillfälle.

Om du skulle vilja ha ett mötespaket hemskickat till dig innan repskapet fyll då i din postadress. Om inte så lämna blankt.

Kontaktuppgifter till kontaktperson vid nödsituation
Jag godkänner att LSU sparar ovanstående uppgifter om mig under ett år för att kontakta mig i frågor gällande Representantskapet 2021.