Den 9 juli åker ungdomsrepresentanten Bitanya Kassaye, 22 år från Stockholm, till New York för att delta på högnivåforumet för hållbar utveckling (HLPF). Forumet följer upp alla länders arbete med FN:s globala mål och Bitanya är där för att säkerställa att barn och ungas perspektiv lyfts under mötet. 

Forumet pågår i juli varje år och konferensen i år kommer fokusera på rent vatten och sanitet (mål 6), hållbara städer (mål 7), hållbar industri, innovationer och infrastruktur (mål 9), hållbara städer och samhällen (mål 11) och partnerskap (mål 17). Bitanya åker tillsammans med Sveriges delegation som leds av Maria Ottosson, överdirektör på Sida. 

Veckorna i New York kommer fyllas med möten med beslutsfattare från hela världen och paneler på olika teman. Bitanya kommer att delta i sido-event, paneler och delta på möten med beslutsfattare. Hon vill att uppföljande av målen sker med hållbarhet som utgångspunkt och inte på bekostnad av varandra. Hon utvecklar att målen är sammankopplade, ett exempel är den sammanlänkade karaktären av mål 9 och 11, där en gemensam nämnare är betoningen på hållbara städer.  Här ser hon vikten av att alla centrala aktörer i samhället samarbetar: 

Vi behöver se ett brett engagemang från olika samhällsaktörer från alla delar av världen. Unga är en viktig del i arbetet mot en hållbar värld, vi är inte bara framtiden utan vi besitter en stor mängd kunskap och erfarenheter nu. Därför är det en sorglig utveckling vi ser när regeringen väljer att dra ner på stödet till det unga civilsamhället.  

 Bitanya hoppas att hennes deltagande stärker arbetet med genomförandet av Agenda 2030, då detta inte kan ske utan ungas deltagande.

För LSU är detta ett extra viktigt år då vi är halvvägs till 2030 samtidigt som återhämtningen och arbetet med målen behöver accelereras efter covid-19 pandemin. Här är barn och ungas deltagande en avgörande faktor för att säkerställa målens fulla implementering ser vi. 

Tyvärr ser vi tvärtemot vad vi hoppats att förutsättningarna för ungas deltagande förändrats och försämrats från tidigare år. I år blev LSU:s finansiella stöd från Sveriges regering indraget med kort varsel vilket ledde till att Sveriges ungdomsrepresentation var högst osäkert. Genom stöd av UNICEF Sverige kunde Bitanyas deltagande säkras och därmed barn-och ungas inflytande bevakas och bibehållas. 

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer utser varje år unga till tre av FN:s toppmöten. Bitanya tillsammans med senior representant Alexander Durr representerar därmed den svenska ungdomsrörelsen med över en halv miljon medlemmars åsikter och prioriteringar kring hållbar utveckling. LSU har utsett ungdomsrepresentanter till FN sedan 1998 och till HLPF sedan forumet inrättades 2016.  


Kontakt:
Bitanya Kassaye 

bitanya.kassaye@lsu.se 

0720051926