VISSTE DU ATT DU KAN PÅVERKA SVERIGES LAGAR?

När regeringen vill lägga fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare som får i uppdrag att utreda frågan. Resultatet samlas i en rapport som kallas betänkande och som publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU. Sedan går frågan ut på remiss. Då kan organisationer, myndigheter och allmänheten ge sina åsikter på förslaget.

Remissvar är ett sätt för vem som helst att ge sina åsikter till de som utreder en fråga. Vill du skriva ett svar på en remiss, eller bara lära dig mer om processen? Kolla in vår guide genom att klicka på knappen nedan!

Staten under lupp är en podcast om engagemang, utredningar och livet däremellan. Programledare är Melody Farshin, komiker och författare och Elias Fjellander, vice ordförande LSU.

LÄS RAPPORTEN:
UNGA & SOU

BOKA EN UTBILDNING

 

Vi erbjuder föreläsningar till organisationer, myndigheter och företag om ungdomsrörelsens unika perspektiv, vilka hinder som står i vägen för dem att utnyttja sin rätt att delta i demokratin på lika villkor, vad det betyder för er som samhällsaktör och vilka lösningar som LSU ser.

Kontakt

Signe Krantz

Projektledare

signe.krantz@lsu.se