1. Home
  2. Kontakt - Styrelsen

Presidiet

Noura står framför en grå stenvägg. Noura ler och har en blå blus på sig. Noura har rött läppstift.

Noura Berrouba

Lina står framför en grå stenvägg. Lina ler och har en ljus, benvit tröja på sig.

Elias Fjellander

Vice ordförande för politik och internationell samverkan med fokus på funktionsrätt och barns rättigheter  

elias.fjellander@lsu.se

Lina står framför en grå stenvägg. Lina ler och har en ljus, benvit tröja på sig.

Marcus Karlén

Vice ordförande för organisering med fokus på ekonomisk politik och arbetsgivarskap i ungdomsrörelsen

marcus.karlen@lsu.se

Ledamöter

Lina står framför en grå stenvägg. Lina ler och har en ljus, benvit tröja på sig.

Lovisa Roos

Talesperson:
Hållbar utveckling

lovisa.roos@lsu.se

Lina står framför en grå stenvägg. Lina ler och har en ljus, benvit tröja på sig.

Katja Holböll

Talesperson:
Fredliga och inkluderande samhällen

katja.holboll@lsu.se

Lina står framför en grå stenvägg. Lina ler och har en ljus, benvit tröja på sig.

Sigge Eriksson

Talesperson:
Europeiskt samarbete och hållbart engagemang och ledarskap

sigge.eriksson@lsu.se

Lina står framför en grå stenvägg. Lina ler och har en ljus, benvit tröja på sig.

Raja Mohammed Ali

Talesperson:
Folkbildning och interreligiösa möten

raja.m.ali@lsu.se

Lina står framför en grå stenvägg. Lina ler och har en ljus, benvit tröja på sig.

Max Horttanainen

Talesperson:
Nya former för organisering: Innovation, digitalisering och en växande ungdomsrörelse 

max.horttanainen@lsu.se