Vi sitter i LSU:s styrelse

På vartannat årsmöte väljs en styrelse för LSU. Till styrelsen väljs personer som nominerats av LSU:s medlemsorganisationer. Nedan styrelse är vald på åren 2024-2025.

Vill du komma i kontakt med kansliet? Klicka här!

Kontakta info@lsu.se för pressbilder.

Vet du något som vi borde veta? Här hittar du vår visselblåsarfunktion.

Noura Berrouba
Ordförande

noura.berrouba@lsu.se

Sigge Eriksson
1:a vice ordförande

sigge.eriksson@lsu.se

Elias Fjellander
2:a vice ordförande

elias.fjellander@lsu.se

Edvin Johansson
Ledamot

edvin.johansson@lsu.se

Jonathan Elebjörk Wahlström
Ledamot

jonathan.elebjork.wahlstrom@lsu.se

Sara-Elvira Kuhmunen
Ledamot

saraelvira.kuhmunen@lsu.se

Tova Mårtensson
Ledamot

tova.martensson@lsu.se

Yasmine Djelloul
Ledamot

yasmine.djelloul@lsu.se

Muhammad Ali
Ledamot

muhammad.ali@lsu.se

Julia Qiu
Ledamot

julia.qiu@lsu.se

Isak Sörling
Ledamot

isak.sorling@lsu.se