Ung Med Makt

Ger dig verktyg för att kontinuerligt kunna utveckla ditt ledarskap och din organisation såväl i vardagen som ur ett långsiktigt strategiskt perspektiv.

Ung med Makt syftar till:

Att stärka unga ledare till att känna sig säkrare i sin position och ge verktyg för att kontinuerligt kunna utveckla ledarskapet och organisationen såväl i vardagen som ur ett långsiktigt strategiskt perspektiv.  

Detta uppnås genom att deltagarna får:

 • Stöd i ledarskapsutvecklingen från en personlig mentor 
 • Teoretisk kunskap om civilsamhället baserat på forskning 
 •  Verktyg och metoder för att arbeta med sin organisations utmaningar, samt grupp- och ledarskapsutveckling. 
 •  Ett stärkt nätverk inom ideell sektor
Upplägg

Ung med Makt är en folkhögskolekurs som arrangeras av LSU- Sveriges ungdomsorganisationer i samverkan med Tollare Folkhögskola

Programmet ger dig teorier och forskning inom de tre temaområdena individ, organisation och omvärld. Du möter både forskare och andra ledare. Träffarna består av både föreläsningar, diskussioner och interaktiva uppgifter men det kan även förekomma mindre hemuppgifter. Du ingår i en grupp om maximalt 20 deltagare. 

Utbildningen består av fem träffar; fyra tvådagars-träffar med övernattning samt en avslutande heldag. Alla träffar sker i Stockholmsområdet. Mentorskapet sker parallellt under hela programperioden.Utbildningen är på kvartsfart och är upplagd för att kombineras med arbete/andra studier och engagemang. För att fullfölja programmet krävs ett aktivt deltagande på träffarna och att uppgifterna mellan träffarna genomförs.

Kurstillfällen

Träff 1: Skapa plattform, 19-20 mars 

Vi fokuserar på gruppen, nätverket och dig som individ. Målen med träffen är att du som deltagare får:   

 • En förståelse för ideell sektor som del i samhället  
 • Definiera egna mål och ambitioner med programmet  
 • Förståelse för vad mentorskapet och rollen som adept innebär 

Träff 2: Individ, 28-29 maj 

Vi fokuserar på ditt individuella ledarskap, gruppdynamik och förändringsarbete. Målen med träffen är att du som deltagare får: 

 • Teoretiska perspektiv på ledarskap och grupputveckling  
 • Metoder för förändring och utveckling   
 • Kunskap om ledarskapets betydelse för organisationskulturen
 • Identifiera och diskutera sina egna drivkrafter

Träff 3: Organisation, 10-11 september 

Vi fokuserar på organisationen och organisering. Målen med träffen är att du som deltagare får:  

 • Kunskap om hur en organisations strategi, mål, verksamhet och budget är sammankopplade  
 • Metoder för mål- och resultatstyrning  
 • Kunskap om rollfördelning och ansvar i ideella organisationer samt vad som utmärker personal-/HR-frågor i sektorn

Träff 4: Omvärld, 22-23 oktober 

Vi fokuserar på omvärldsanalys. Målen med träffen är att du som deltagare får:  

 • En förståelse för omvärldsförändringar inom och utanför ideell sektor och hur dessa påverkar ledarskapet och organisationen  
 • En förståelse för hur strategi kan omvandlas till praktik
 • Inspiration och metoder för hur organisationen kan arbeta med omvärldsanalys


Träff 5:
Avslut, 3 december (heldag) 

Vi fokuserar på vad vi tar med oss från Ung med Makt 2020 och hur detta kan appliceras på den egna organisationen och det egna ledarskapet. Målen med träffen är att du som deltagare får:  

 • Reflektera kring vilka lärdomar ledarskapsprogrammet gett  
 • En förståelse för hur det egna ledarskapet har utvecklats.  
 • En förståelse för organisatorisk ledning och styrning i ideell sektor
Mentorskapet

Redan till första träffen kommer du att ha blivit tilldelad en personlig mentor, handplockad för just dina behov och utifrån din profil. Mentorn kommer att vara ett stöd och en diskussionspartner under hela programmet. Ni väljer själva hur, var och när ni träffas samt på vilket sätt ni vill diskutera ditt ledarskap. Vanligt är att ses 6-8 gånger under året.

Vem är du?

Ung Med Makt är ett ledarskapsprogram för dig som är ung ledare, företrädelsevis ordförande och general – eller förbundssekreterare. Du vill utmana och utveckla ditt ledarskap, själv och tillsammans med andra i en liknande situation. Programmet är till viss del upplevelsebaserad och kräver ett aktivt deltagande. Du deltar på alla tillfällen och är aktiv i kontakten med din mentor.

Ansökan och antagning 

Ansökan sker senast 27 januari 2020 genom formuläret. Efter ansökan blir du uppringd för en kortare intervju. Besked om antagning sker senast 11:e februari. 

Kostnad

5000 kr för LSU:s medlemmar och IDEELL ARENA:s partnerorganisationer. 11 000 kr för icke medlemmar (i priset ingår träffarna, mat, boende, en egen mentor och litteratur till ett värde av 23 000 kr). Kostnadsfri avbokning kan ske fram till sista anmälningsdag. Vid avbokning därefter återbetalas inte programavgiften. Fakturering sker 3 veckor innan programstart.

Programledning och kontakt

Välkommen att höra av dig till programledarna Tomas Hultman.

Ellinor Aaby Olsson

Utbildningsutvecklare, LSU

Ung med Makt arrangeras av LSU & Tollare Folkhögskola i samverkan med IDEELL ARENA och PwC

Ansökan Ung Med Makt 2020

Ansökningsformuläret är öppet till 27 januari 2020.

I enlighet med GDPR vill vi informera er om att vi kommer spara kontaktuppgifter (namn, e-post och medlemsorganisation). Detta för att kunna skicka ut information och samordna mentorer.