Ung med makt

Är du ung och tidigt i din ledarskapsresa? Då är Ung med makt något för dig. Det här programmet är den bredaste möjligheten att ta nästa steg till att bli den bästa ledaren för dig själv och din organisation.

På Ung med makt utmanar vi dina uppfattningar om dig själv, din organisation och hur du leder andra. Du lär dig alla aspekter som behövs som ung ledare i civilsamhället och får kontakter som kan hålla livet ut.

Ung med makt är LSU:s ledarskapsprogram som vi arrangerar i samverkan med Ideell arena och PwC.

Programmet ger dig teorier och forskning inom de fyra temaområdena kontext, individ, organisation och omvärld. Du möter både forskare och andra ledare med stort fokus på reflektion och interaktivitet. Träffarna består av föreläsningar, diskussioner och interaktiva uppgifter och det kan förekomma mindre hemuppgifter.

I vårt mentor- och ledarskapsprogram träffas vi fysiskt och digitalt flera gånger varje år där varje träff har ett tema: kontext, individ, organisation och omvärld. Vi träffar forskare, experter, folkbildare, ledare, tjänstepersoner, visionärer och organisatörer. Varje deltagare får en personligt utvald mentor, litteratur och ett diplom som intygar att man avslutat programmet.

Mentorskap är en del av Ung med makt

Redan till första träffen kommer du att ha blivit tilldelad en personlig mentor, handplockad för just dina behov och utifrån din profil. Mentorn kommer att vara ett stöd och en diskussionspartner under hela programmet. Ni väljer själva hur, var och när ni träffas samt på vilket sätt ni vill diskutera ditt ledarskap. Vanligt är att ses 6–8 gånger under året.

Vem kan gå Ung med makt?

Ung med makt är ett ledarskapsprogram för dig som är ung ledare i en organisation, så som:

 • Ordförande för en nationell organisation.
 • Vice ordförande i en nationell organisation.
 • Kanslichef eller generalsekreterare eller liknande i en nationell organisation.
 • Ordförande i lokala eller regionala föreningar av en nationell organisation.

Du vill utmana och utveckla ditt ledarskap, själv och tillsammans med andra i en liknande situation. Programmet är till viss del upplevelsebaserad och kräver ett aktivt deltagande. Du deltar på alla tillfällen och är aktiv i kontakten med din mentor.

Ansökan för 2023-2024 är stängd

9 träffar

Oktober 2023 – Maj 2024

15 - 20 deltagare

Hybrid

Två längre fysiska träffar
& sju kortare digitala

Kostnad

7500 för medlemmar
i LSU eller Ideell Arena

12500 kronor för
andra deltagare

Två deltagare från samma organisation för totalt 12500

Mer praktisk information
Ansökan och antagning

Ansökan sker senast 17 september 2023 genom formuläret.  Efter ansökan blir du uppringd för en kortare intervju/samtal.

Kostnad

I priset ingår träffarna, resor, kost, en egen mentor och litteratur. Kostnadsfri avbokning kan ske fram till sista anmälningsdag. Vid avbokning därefter återbetalas inte programavgiften.

Om din organisation har svårt att möta deltagaravgiften – kontakta oss.

Mentorskapet har varit ett bollplank där en jag kunnat stöta och blöta mina tankar. Både frågor om min organisation och utifrån mig själv som ledare

Åsa

Deltagare

I Ung med makt har jag fått med mig metoder för att planera och leda genom förändringsarbete

Erland

Deltagare

Ung med makt har varit en full verktygslåda där jag har fått möjlighet att utvecklas som person och ledare för att leda organisationen i fortsatt utveckling

Robin

Deltagare

Träffar 2023-2024

12 oktober

13.00 – 15.00

Digital träff 1

26-27 oktober

10:00 26 oktober – 16:00 27 oktober

Internat 1

18 januari

13:00 – 15:00

Digital träff 2

22-23 februari

10:00 22 februari – 16:00 23 februari

Internat 2

11 april

13:00 – 15:00

Digital träff 3

16-17 maj

10:00 16 maj – 16:00 17 maj

Internat 3 och avslutning

Teman

Kontext

Under temat kontext fokuserar vi på gruppen, nätverket och dig som individ. Målet med temat är att du som deltagare får:

 

 • En förståelse för ideell sektor som del i samhället
 • Definiera egna mål och ambitioner med programmet
 • Förståelse för vad mentorskapet och rollen som adept innebär

Organisation

Under temat organisation fokuserar vi på organisationen och organisering. Målet med temat är att du som deltagare får:

 

 • Metoder för mål- och resultatstyrning
 • Kunskap om hur en organisations strategi, mål, verksamhet och budget är sammankopplade
 • Kunskap om rollfördelning och ansvar i ideella organisationer samt vad som utmärker personal-/HR-frågor i sektorn

Individ

Under temat individ fokuserar vi på ditt individuella ledarskap, gruppdynamik och förändringsarbete. Målet med temat är att du som deltagare får:

 

 • Teoretiska perspektiv på ledarskap och grupputveckling
 • Metoder för förändring och utveckling
 • Kunskap om ledarskapets betydelse för organisationskulturen
 • Identifiera och diskutera sina egna drivkrafter

Omvärld

Under temat omvärld fokuserar vi på omvärldsanalys. Målet med temat är att du som deltagare får:

 

 • En förståelse för hur strategi kan omvandlas till praktik
 • En förståelse för omvärldsförändringar  inom och utanför ideell sektor och hur dessa påverkar ledarskapet och organisationen
 • Inspiration och metoder för hur organisationen kan arbeta med omvärldsanalys

Programledare

Signe Krantz är projektledare och programledare för Ung med makt. Hon jobbar med att stärka LSU:s relation till sina medlemmar och stödja dem i deras organisationer och verksamhet. Tidigare har Signe varit aktiv i bland annat Sverok och RFSL Ungdom och brinner för att bygga starka och effektiva organisationer som kan sätta avtryck på sin omvärld.

signe.krantz@lsu.se

David Mellqvist är verksamhetsutvecklare och programledare för Ung Med Makt. Han jobbar med att ta fram material och processer för utbildningar, nätverk, eller övningar som LSU genomför. Tidigare har David varit aktiv inom studentradion i Uppsala och i Sverige och engagerar sig för att fler ska få sin röst hörd både inom och utanför sin organisation.

david.mellqvist@lsu.se

Ansök till Ung med makt!

Ansökan för 2023-2024 är stängd. Håll utkik inför Ung med makt 2024-2025!