Ung Med Makt

Ung med Makt är ett utbildningsprogram som ger dig verktyg att utveckla ditt ledarskap och din organisation, både i vardagen och i ett långsiktigt strategiskt perspektiv.

Syftet med Ung Med Makt

Syftet med programmet är att stärka unga ledare och ge verktyg för att kontinuerligt kunna utveckla ledarskapet och organisationen såväl i vardagen som ur ett långsiktigt strategiskt perspektiv.

Detta uppnås genom att deltagarna får..

 • Stöd i ledarskapsutvecklingen från en personlig mentor 
 • Teoretisk kunskap om civilsamhället baserat på forskning 
 •  Verktyg och metoder för att arbeta med sin organisations utmaningar, samt grupp- och ledarskapsutveckling. 
 •  Ett stärkt nätverk inom ideell sektor
Upplägg för Ung Med Makt

Ung med Makt är en folkhögskolekurs på distans (digitalt) som arrangeras av LSU – Sveriges ungdomsorganisationer och Tollare folkhögskola i samverkan med Ideell arena och PwC.

Programmet ger dig teorier och forskning inom de fyra temaområdena kontext, individ, organisation och omvärld. Du möter både forskare och andra ledare. Träffarna består av föreläsningar, diskussioner och interaktiva uppgifter och det kan förekomma mindre hemuppgifter. Du ingår i en grupp om maximalt 20 deltagare.

Utbildningen är på kvartsfart och är upplagd för att kombineras med arbete/andra studier och engagemang. För att fullfölja programmet krävs ett aktivt deltagande på träffarna och att uppgifterna mellan träffarna genomförs.

Mentorskap är en del av Ung med Makt

Redan till första träffen kommer du att ha blivit tilldelad en personlig mentor, handplockad för just dina behov och utifrån din profil. Mentorn kommer att vara ett stöd och en diskussionspartner under hela programmet. Ni väljer själva hur, var och när ni träffas samt på vilket sätt ni vill diskutera ditt ledarskap. Vanligt är att ses 6–8 gånger under året.

Vem är du?

Ung Med Makt är ett ledarskapsprogram för dig som är ung ledare, företrädelsevis ordförande och general – eller förbundssekreterare. Du vill utmana och utveckla ditt ledarskap, själv och tillsammans med andra i en liknande situation. Programmet är till viss del upplevelsebaserad och kräver ett aktivt deltagande. Du deltar på alla tillfällen och är aktiv i kontakten med din mentor.

Ansökan och antagning 
Ansökan sker senast 23 februari 2021 genom formuläret.  Efter ansökan blir du uppringd för en kortare intervju/samtal.
Kostnad

5000 kr för LSU:s medlemmar och IDEELL ARENA:s partnerorganisationer. 11 000 kr för icke medlemmar (i priset ingår träffarna, en egen mentor och litteratur till ett värde av 23 000 kr). Kostnadsfri avbokning kan ske fram till sista anmälningsdag. Vid avbokning därefter återbetalas inte programavgiften.

Träffar Ung Med Makt 2021

25 mars

10.00 – 16.00
Tema: uppstart

16 april

10.00 – 16.00
Tema: kontext

6 maj

10.00 – 16.00
Tema: individ

3 juni

10.00 – 16.00
Tema: individ

9 september

10.00 – 16.00
Tema: organisation

16 september

10.00 – 16.00
Tema: organisation

14 oktober

10.00 – 16.00
Tema: omvärld

18 november

10.00 – 16.00
Tema: omvärld

9 december

10.00 – 12.00
Tema: avslut

Teman i Ung Med Makt 2021
Kontext

Under temat kontext fokuserar vi på gruppen, nätverket och dig som individ. Målet med temat är att du som deltagare får:

 

 • En förståelse för ideell sektor som del i samhället
 • Definiera egna mål och ambitioner med programmet
 • Förståelse för vad mentorskapet och rollen som adept innebär
Organisation

Under temat organisation fokuserar vi på organisationen och organisering. Målet med temat är att du som deltagare får:

 

 • Kunskap om hur en organisations strategi, mål, verksamhet och budget är sammankopplade
 • Metoder för mål- och resultatstyrning
 • Kunskap om rollfördelning och ansvar i ideella organisationer samt vad som utmärker personal-/HR-frågor i sektorn
Individ

Under temat individ fokuserar vi på ditt individuella ledarskap, gruppdynamik och förändringsarbete. Målet med temat är att du som deltagare får:

 

 • Teoretiska perspektiv på ledarskap och grupputveckling
 • Metoder för förändring och utveckling
 • Kunskap om ledarskapets betydelse för organisationskulturen
 • Identifiera och diskutera sina egna drivkrafter
Omvärld

Under temat omvärld fokuserar vi på omvärldsanalys. Målet med temat är att du som deltagare får:

 

 • En förståelse för omvärldsförändringar  inom och utanför ideell sektor och hur dessa påverkar ledarskapet och organisationen
 • En förståelse för hur strategi kan omvandlas till praktik
 • Inspiration och metoder för hur organisationen kan arbeta med omvärldsanalys
Programledare för Ung Med Makt

Sofia Zackrisson

Sofia är pedagog och kvalitéts- och utvecklingsledare på Tollare folkhögskola. Sofia har ett långt engagemang främst inom Rädda Barnen och har bl.a. varit förbundsordförande för Rädda Barnens Ungdomsförbund och senaste uppdraget var i Rädda Barnens Riksstyrelse. Sofia har även en bakgrund inom Grön ungdom och Miljöpartiet. Sofia gick själv Ung med makt när hon var förbundsordförande för drygt 10 år sedan.

sofia.zackrisson@tollare.org

Signe Krantz

Signe är LSU:s medlemsutvecklare och programledare för Ung Med Makt. Hon jobbar med att förstärka LSU:s relation till sina medlemmar och stödja dem i deras organisationer och verksamhet. Tidigare har Signe varit aktiv i bland annat Sverok och RFSL Ungdom och brinner för att bygga starka och effektiva organisationer som kan sätta avtryck på sin omvärld.

signe.krantz@lsu.se

Ung med Makt arrangeras av LSU & Tollare Folkhögskola i samverkan med IDEELL ARENA och PwC

Ansökan Ung Med Makt 2021

I enlighet med GDPR vill vi informera er om att vi kommer spara kontaktuppgifter (namn, e-post och medlemsorganisation). Detta för att kunna skicka ut information och samordna mentorer.