Är du ung och tidigt i din ledarskapsresa? Då är Ung med makt något för dig. Det här programmet är den bredaste möjligheten att ta nästa steg till att bli den bästa ledaren för dig själv och din organisation.

På Ung med makt utmanar vi dina uppfattningar om dig själv, din organisation och hur du leder andra. Du lär dig alla aspekter som behövs som ung ledare i civilsamhället och får kontakter som kan hålla livet ut.

Ung med makt är LSU:s ledarskapsprogram som vi arrangerar i samverkan med Ideell arena och PwC.

Programmet ger dig teorier och forskning inom de fyra temaområdena kontext, individ, organisation och omvärld. Du möter både forskare och andra ledare med stort fokus på reflektion och interaktivitet. Träffarna består av föreläsningar, diskussioner och interaktiva uppgifter och det kan förekomma mindre hemuppgifter.

I vårt mentor- och ledarskapsprogram träffas vi fysiskt och digitalt flera gånger varje år där varje träff har ett tema: kontext, individ, organisation och omvärld. Vi träffar forskare, experter, folkbildare, ledare, tjänstepersoner, visionärer och organisatörer. Varje deltagare får en personligt utvald mentor, litteratur och ett diplom som intygar att man avslutat programmet.

Mentorskap är en del av Ung med makt

Redan till första träffen kommer du att ha blivit tilldelad en personlig mentor, handplockad för just dina behov och utifrån din profil. Mentorn kommer att vara ett stöd och en diskussionspartner under hela programmet. Ni väljer själva hur, var och när ni träffas samt på vilket sätt ni vill diskutera ditt ledarskap. Vanligt är att ses 6–8 gånger under året.

Vem kan gå Ung med makt?

Ung med makt är ett ledarskapsprogram för dig som är ung ledare i en organisation, så som:

  • Ordförande för en nationell organisation.
  • Vice ordförande i en nationell organisation.
  • Kanslichef eller generalsekreterare eller liknande i en nationell organisation.
  • Ordförande i lokala eller regionala föreningar av en nationell organisation.

Du vill utmana och utveckla ditt ledarskap, själv och tillsammans med andra i en liknande situation. Programmet är till viss del upplevelsebaserad och kräver ett aktivt deltagande. Du deltar på alla tillfällen och är aktiv i kontakten med din mentor.

9 träffar

Oktober 2023 – Maj 2024

15 - 20 deltagare

Sök senast 30 maj

Hybrid

Två längre fysiska träffar
& sju kortare digitala

Kostnad

7500 för medlemmar
i LSU eller Ideell Arena

12500 kronor för
andra deltagare

Två deltagare från samma organisation för totalt 12500

Mera praktisk information
Ansökan och antagning

Ansökan sker senast 30 maj 2023 genom formuläret.  Efter ansökan blir du uppringd för en kortare intervju/samtal.

Kostnad

(i priset ingår träffarna, resor, kost, en egen mentor och litteratur). Kostnadsfri avbokning kan ske fram till sista anmälningsdag. Vid avbokning därefter återbetalas inte programavgiften.

Ifall din organisation har svårt att möta deltagaravgiften, kontakta oss så kan vi diskutera det.

Mentorskapet har varit ett bollplank där en jag kunnat stöta och blöta mina tankar. Både frågor om min organisation och utifrån mig själv som ledare. 

Åsa

UMM 2020

Ung med makt har varit en full verktygslåda där jag har fått möjlighet att utvecklas som person och ledare för att leda organisationen i fortsatt utveckling. 

Robin

UMM 2020

I Ung med makt har jag fått med mig metoder för att planera och leda genom förändringsarbete.

Erland

UMM 2020

2022 – 2023

Årets Ung med makt

Träffar

6 oktober

10.00 – 15.00

Digitalt – Uppstart

27-28 oktober

Internat

Stockholm

24 november

10.00 – 15.00

Digitalt

27 januari

10.00 – 15.00

Digitalt

23-24 februari

Internat

Stockholm

16 mars

10.00 – 15.00

Digitalt

13 april

10.00 – 15.00

Digitalt

4 maj

10.00 – 15.00

Digitalt

25 maj

10.00 – 15.00

Digitalt – Avslutning

Teman
Kontext

Under temat kontext fokuserar vi på gruppen, nätverket och dig som individ. Målet med temat är att du som deltagare får:

V

En förståelse för ideell sektor som del i samhället

V

Definiera egna mål och ambitioner med programmet

V

Förståelse för vad mentorskapet och rollen som adept innebär

Individ

Under temat individ fokuserar vi på ditt individuella ledarskap, gruppdynamik och förändringsarbete. Målet med temat är att du som deltagare får:

V

Teoretiska perspektiv på ledarskap och grupputveckling

V

Metoder för förändring och utveckling

V

Kunskap om ledarskapets betydelse för organisationskulturen

V

Identifiera och diskutera sina egna drivkrafter

Organisation

Under temat organisation fokuserar vi på organisationen och organisering. Målet med temat är att du som deltagare får:

V

Kunskap om hur en organisations strategi, mål, verksamhet och budget är sammankopplade

V

Metoder för mål- och resultatstyrning

V

Kunskap om rollfördelning och ansvar i ideella organisationer samt vad som utmärker personal-/HR-frågor i sektorn

Omvärld

Under temat omvärld fokuserar vi på omvärldsanalys. Målet med temat är att du som deltagare får:

V

En förståelse för omvärldsförändringar  inom och utanför ideell sektor och hur dessa påverkar ledarskapet och organisationen

V

En förståelse för hur strategi kan omvandlas till praktik

V

Inspiration och metoder för hur organisationen kan arbeta med omvärldsanalys

Signe Krantz

Signe Krantz

Programledare

Signe är LSU:s medlemsutvecklare och programledare för Ung med makt. Hon jobbar med att förstärka LSU:s relation till sina medlemmar och stödja dem i deras organisationer och verksamhet. Tidigare har Signe varit aktiv i bland annat Sverok och RFSL Ungdom och brinner för att bygga starka och effektiva organisationer som kan sätta avtryck på sin omvärld.

 

Marinn Belloni Lidbrink

Marinn Belloni Lidbrink

Programledare

Marinn är metodutvecklare vid LSU och programledare för Ung Med Makt. Hon jobbar med att ta fram material och processer för utbildningar, nätverk, eller övningar som LSU genomför. Tidigare har Marinn varit aktiv i föreningen Protus där hon har jobbat med lägerverksamhet och även genomfört filosofiska caféer. Med lek på allvar som ledstjärna vill hon hjälpa organisationer och individer att kritiskt utforska sig själva och sin omvärld.

Inför 2023 – 2024

Ansökan Ung med makt

I enlighet med GDPR vill vi informera er om att vi kommer spara kontaktuppgifter (namn, e-post och medlemsorganisation). Detta för att kunna skicka ut information och samordna mentorer.

 

t.ex hörslinga, tolk, rum för bön/meditation/lugn, pauser m.m.

Fördjupningsfrågor


Personuppgifter

Inte ett måste för att delta i utbildningen.