Ung i Utveckling

– Agenda 2030

Ett hållbart och bärkraftigt civilsamhälle bygger på ett starkt och genomtänkt ledarskap. LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer utgör inte endast en katalysator för ledarskap, utan är även basen av unga ledare som finns inom civilsamhället i Sverige. Detta är ledare som påverkar och förändrar förutsättningarna för dagens och morgondagens samhälle.

Ung i Utveckling (UIU) är ett Forum Civ-finansierat informationsprojekt som syftar till att främja att öka intresset för och kunskapen om globala frågor hos unga engagerade, samt att bidra till ökat intresse för och kunskap om ett ungdomsperspektiv i den svenska och globala utvecklingspolitiken. 

 

Detta görs genom seminarieverksamhet, materialproduktion, workshopar, nätverk och digital informationsspridning.

Genom projektet Ung i Utveckling (UIU) jobbar LSU för att kapacitetsstärka och höja kunskapen hos dessa unga ledare. Projektet syftar även till att sprida information och visa hur ungdomsrörelsen verksamhet varje dag bidrar till att uppfylla FN:s globala mål i Agenda 2030. 

Projektet har bland annat tagit fram rapporter (2016 och 2021) och även podcasten Ung Agenda som är ett samarbete med EU-projektet Ungdomsdialogen.

 

Vad är Agenda 2030?

I december 2015 antog FNs medlemsstater en ny hållbarhetsagenda – Agenda 2030.

Den nya globala hållbarhetsagendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som utgår ifrån tre dimensioner av hållbarhet:
social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. 

Rapporter

Ung Agenda – Podden

 LSU:s ungdomsrepresentant talar under High-Level Political Forum 2020

LSU utser ungdomsrepresentanter till nio olika internationella möten och församlingar, främst inom FN och EU. För att bli ungdomsrepresentant måste en vara mellan 18-25 år och bli nominerad av någon av LSU:s medlemsorganisationer och därefter utses av LSU:s styrelse. I representanternas uppdrag ingår att samla in åsikter från barn och unga och representera dem under hela uppdragets gång. En stor del av uppdraget handlar om kommunikation och att göra de politiska processerna mer transparenta och lättillgängliga för de som vill veta mer.

Läs mer om våra internationella representanter här.

Nyheter

Frågor om projektet

Kontakt

Feben Hadgu

Projektledare för LSU:s arbete inom Agenda 2030 & FN.

feben.hadgu@lsu.se