Ansökan till utbildningsprogrammet Hållbar Organisering

Ansökan är öppen till den 25 november. De två valda deltagarna besvarar formuläret tillsammans, där en person uppger sina kontaktuppgifter. 

I enlighet med GDPR vill vi informera er om att vi kommer spara kontaktuppgifter (namn, e-post och medlemsorganisation) till november 2019. Detta för att kunna skicka ut information.

Vi deltar som*

Jag godkänner att mina personuppgifter sparas.

Ansökan till utbildningsprogrammet Hållbar Organisering

Ansökan är öppen till den 25 november. De två valda deltagarna besvarar formuläret tillsammans, där en person uppger sina kontaktuppgifter. 

I enlighet med GDPR vill vi informera er om att vi kommer spara kontaktuppgifter (namn, e-post och medlemsorganisation) till november 2019. Detta för att kunna skicka ut information.

UTBILDNING OCH KURSER

LSU utför utbildningar för medlemsorganisationer inom en bredd av ämnen, bland annat styrelsearbete, hållbart engagemang, ledarskap och antirasism. Utbildningarna är oftast kopplade till aktuella projekt, men vi kan också hålla enskilda utbildningar på styrelsemöten eller kvällar i mån av tid och resurser.

Ung med makt: ledar- och mentorskapsprogram

En av LSU:s höjdpunkter varje år är ledarskapsutbildningen Ung med makt. På Ung med makt utmanar vi dina uppfattningar om dig själv, din organisation och hur du leder andra. Programmet är den bredaste möjligheten att ta nästa steg till att bli den bästal edaren för dig själv och din organisation.

Läs mer om Ung med makt här!

Antirasistiskt arbete i ungdomsrörelsen

LSU har i flera år arbetat med att stärka ungdomsrörelsens antirasistiska arbete. Vi har tagit fram metoder och material som är särskilt anpassade till organisatoriska förändringar. Vi håller utbildningar på olika nivåer, bland annat i grundläggande kunskaper om rasism, kolonialism och postkoloniala strukturer. Vi håller även fördjupande utbildningar i rasistiska uttryck (afrofobi, antiziganism, islamofobi, antisemitism och rasism mot samer).

Hållbart engagemang och ledarskap

Att vara förtroendevald eller anställd i en ungdomsorganisation kan vara ett tufft uppdrag utan gränser. Otydliga roller, osynliga uppgifter, outtalade förväntningar, bristande strukturer och en känsla att man alltid kan rädda världen lite mer bidrar till att många föreningar och engagemang är ohållbara. 

LSU:s utbildning Vi Brinner syftar till att ge större kunskap i stress och ohållbara strukturer men även insikt i hur olika grupper och organisationskulturer kan hjälpa eller stjälpa arbetet för en hållbar organisation.

SOU – Utredningar och remisser

Många barn- och ungdomsorganisationer beskriver hinder för att delta i det statliga remissväsendet – den främsta formella vägen för att påverka Sveriges politik. LSU erbjuder föreläsningar till organisationer, myndigheter och företag om ungdomsrörelsens unika perspektiv, vilka hinder som står i vägen för dem att utnyttja sin rätt att delta i demokratin på lika villkor, vad det betyder för er som samhällsaktör och vilka lösningar som LSU ser.

Läs mer och boka en SOU-utbildning här!

Vill du ha en utbildning? Kontakta oss!

Amal Ibrahim Hassan
amal.ibrahim.hassan@lsu.se