1. Home
  2. Utbildning och kurser
Ansökan till utbildningsprogrammet Hållbar Organisering

Ansökan är öppen till den 25 november. De två valda deltagarna besvarar formuläret tillsammans, där en person uppger sina kontaktuppgifter. 

I enlighet med GDPR vill vi informera er om att vi kommer spara kontaktuppgifter (namn, e-post och medlemsorganisation) till november 2019. Detta för att kunna skicka ut information.

Vi deltar som*

Jag godkänner att mina personuppgifter sparas.

Ansökan till utbildningsprogrammet Hållbar Organisering

Ansökan är öppen till den 25 november. De två valda deltagarna besvarar formuläret tillsammans, där en person uppger sina kontaktuppgifter. 

I enlighet med GDPR vill vi informera er om att vi kommer spara kontaktuppgifter (namn, e-post och medlemsorganisation) till november 2019. Detta för att kunna skicka ut information.

Utbildning och kurser

 

LSU utför utbildningar för medlemsorganisationer inom en bredd av ämnen, bland annat styrelsearbete, hållbart engagemang och ledarskap. Utbildningarna är oftast kopplade till aktuella projekt, men vi kan också hålla enskilda utbildningar på styrelsemöten eller kvällar i mån av tid och resurser.

Kontakta Signe Krantz om du har frågor om LSU:s utbildningar
eller är intresserade av att ha en för din organisation.

Kontakt

Signe Krantz

signe.krantz@lsu.se