1. Home
  2. Nyhet
  3. 50 miljoner extra till ungdomsrörelsen!

När regeringen presenterade den tredje extra tilläggsbudgeten till riksdagen tidigare idag så stod det klart att man föreslår ett tillfälligt stöd på 50 miljoner kronor riktat till barn- och ungdomsorganisationer. Ett glädjande besked som visar på ungdomsrörelsens påstridiga arbete med att påtala hur svårt det varit att bedriva verksamhet under pandemin. LSU hoppas att riksdagens övriga partier också ställer sig bakom förslaget som starkt skulle underlätta för ungdomsrörelsen.  

Senaste Ungdomsrörelsen i siffror visar på den stora effekt som det ökade statsbidraget har inneburit för barn- och ungdomsorganisationer. Mellan 2018 – 2020 uppskattades den genomsnittliga ekonomiska stabiliteten till omkring 3,7 på en 5-gradig skala. Men 2021 såg vi för första gången ett betydande hopp uppåt, till 4,3. Det är uppseendeväckande vilka positiva effekter förhållandevis små medel kan ha för en ungdomsrörelse som under många år tvingats vänja sig vid allt mindre bidrag. Att höja de fria medlen är uppenbart en billig och effektiv metod för att stärka demokratin, civilsamhället och barn- och ungas möjlighet till organisering och en meningsfull fritid. Effekten är direkt och betydande för hundratusentals barn och unga över hela Sverige.

Det extra stödet om 50 miljoner förmedlas genom statsbidraget. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ansvariga för att fördela pengarna och Regeringskansliet arbetar så snabbt som möjligt med ansökningsförfarandet, säger Jeanette Gustafsson, kulturminister, till Altinget. Enligt riksdagens preliminära planering kommer budgeten att beslutas den 24 februari.

 

Noura Berrouba, ordförande för LSU, är glad och hoppfull efter beskedet:

“Regeringens annonserade förslag till riksdagen om en tillfällig ökning på 50 miljoner till barn- och ungdomsorganisationer är ett efterlängtat besked för en ungdomsrörelse som både tagit ansvar och kämpat sig igenom pandemin. Höjningen skulle underlätta ungdomsrörelsens intäktsbortfall och återhämtning från pandemin. En permanentering av höjningen skulle dessutom skapa förutsättningar för ett livaktigt och hållbart ungt civilsamhälle och en stark demokrati, långt efter att pandemin är över. LSU ser fram emot dialog med regeringen och riksdagens partier om hur finansieringen till ungdomsrörelsen kan stärkas över tid.”

Kontakt

Noura Berrouba

noura.berrouba@lsu.se

Liknande nyheter