Angiverisamhället tillhör historiens sophög. Papperslösa barn och unga tillhör redan en utsatt grupp. Vi vägrar acceptera en samhällsutveckling där utsatta människor av rädsla avstår från att söka vård eller att gå i skolan.

Vi är medarrangörer till en demonstration i Stockholm söndag den 10 september, tillsammans med aktörer som Rädda Barnens ungdomsförbund, Elevernas riksförbund, PeaceWorks, Amnesty International, Regnbågsfonden, Civil Rights Defenders, RFSU, RFSL och Fackförbunden Vision, ST och DIK. Kom och protestera med oss på Fatbursparken söndag 10 september kl. 14.

Regeringen förbereder en angiverilag, som tvingar offentligt anställda att anmäla papperslösa till Polisen, så att de ska kunna tvångsutvisas – ofta till förtryck, diktatur och livsfara.

Lärare tvingas ange sina elever, vårdpersonal sina patienter och socialsekreterare sina klienter. Om de vägrar riskerar de att dömas i domstol.

Ett samhälle med angiverilag är ett samhälle där utsatta människor av rädsla för att anges avstår från att söka vård eller gå i skolan. Där människor avhumaniseras, grupper ställs mot varandra och rädsla och misstänksamhet dominerar.

Därmed bryter angiverilagen mot Barnkonventionen, tystnadsplikten och grundläggande mänskliga rättigheter, då papperslösa i praktiken förvägras rätten till vård och skola.