VERKSAMHET

Läs mer om LSU:s pågående projekt och verksamhetsområden!

EU:s ungdomsdialog

LSU samlar in och framför ungas åsikter till EU

 

Nordiskt och baltiskt klimat- och miljöarbete

Läs mer om vårt arbete för klimatet

Remisser och utredningar – SOU

LSU:s projekt om statens offentliga utredningar

Globala partnerskap

LSU har åtta globala partnerorganisationer

Podcast

Lyssna på LSU:s podcast

LSU Forum

LSU Forum är vårt årliga evenemang där våra medlemsorganisationer samlas

Basaren

Köp och ladda ner material från vår kunskapsbank 

Kontakta kansliet

Kontaktuppgifter till LSU:s kansli 

Avslutade projekt