Verksamhet

Läs mer om LSU:s pågående projekt och verksamhetsområden!

EU:s ungdomsdialog

LSU samlar in och framför ungas åsikter till EU

Unga representanter

LSU utser ungdomsrepresentanter i FN och EU

Globala partnerskap

LSU har åtta globala partnerorganisationer

Remisser och utredningar

LSU:s projekt om statens offentliga utredningar

LSU Podcast

Följ med in i ungdomsrörelsen!

LSU Forum

LSU:s årliga event för ungdomsrörelsen!

Antirasistiskt arbete

För en ungdomsrörelse fri från rasism

Avslutade projekt

Här hittar du alla LSU:s tidigare projekt