1. Home
  2. Vi Brinner

Vi Brinner

Vi Brinner är LSU:s projekt för att stärka ungdomsrörelsen i hållbart engagemang. Vi tror att problemen med stress är strukturella och att det behövs ett fundamentalt annorlunda arbetssätt i ungdomsrörelsen för att lösa problemen. Vi Brinner är senaste projektet i ett mångårigt arbete där både Vi Brinner och HEL – Hållbart Engagemang och Ledarskap – varit delar av det.

Utbildningarna
I samarbete med andra aktörer har vi utvecklat ett nytt utbildningskoncept baserat på flera års erfarenhet av hållbart engagemang. Målet är att på bara ett par timmar hjälpa styrelser och ideella att ta nästa steg.

För att möta olika preferenser hålls utbildningarna dels för individuella organisationer i syfte att anpassa dem till just er organisations specifika behov, dels med deltagare från olika organisationer om ni föredrar att även dra nytta av ett erfarenhetsutbyte.

Utgångspunkterna är att arbeta med både det strukturella och individuella, att hitta balansen för ett hållbart engagemang samt att enkla insatser och ett gemensamt språk kan ge stora effekter.

För att passa olika organisationers behov är de blandade grupperna uppdelade i tre olika perspektiv

  • Förebyggande arbete
  • Riskhantering
  • Krishantering

Alla utbildningarna är kostnadsfria för medlemsorganisationer och de hålls fram till slutet av året. Platser finns kvar men de är begränsade så dröj inte med er intresseanmälan, först till kvarn!

Quiz om hållbart engagemang!

 

Nyfikna på att veta mer om

  • stress och varför det är så vanligt i ungdomsrörelsen?
  • vad hållbart engagemang betyder och hur man kan få det att genomsyra ens organisation?

Testa er organisation i Stress-Quizzen och få feedback om vilken av utbildningarna vi tror kan passa er!

Kontakta Signe om du vill diskutera en enskild utbildning för din organisation.

Kontakt

Signe Krantz

signe.krantz@lsu.se

Blandade utbildningar

Vi kommer också under hösten hålla blandade utbildningar digitalt där vilka som helst kan anmäla sig. De är kostnadsfria och vi kommer under hösten fördjupa oss i ett antal teman i ämnet.

Tema: Risk
16:e november 15:00-17:00
17:e november 17:00-19:00
Om Projektet
Som en del av projektet kommer vi även utvärdera och utveckla metoder kopplade kring vad vi kallar för uppdragsmiljö – de strukturer, normer och förutsättningar som kan hjälpa eller stjälpa ett hållbart engagemang.

Projektet Vi Brinner löper under 2021, men materialet och utbildningarna från projektet kommer vi använda lång tid framöver.

Vi som jobbar i projektet Vi Brinner
 

Signe Krantz

signe.krantz@lsu.se

Kontakt

Samson Beshir

samson.beshir@lsu.se