Vi Brinner

Vi Brinner är LSU:s projekt för att stärka ungdomsrörelsen i hållbart engagemang. Vi tror att problemen med stress är strukturella och att det behövs ett fundamentalt annorlunda arbetssätt i ungdomsrörelsen för att lösa problemen. Vi Brinner är senaste projektet i ett mångårigt arbete där både Vi Brinner och HEL – Hållbart Engagemang och Ledarskap – varit delar av det.

Utbildningarna

Som en del av detta erbjuder vi utbildningar för våra medlemsorganisationer. Dels håller vi individuella utbildningar med styrelser och ideella där vi utifrån just era behov utbildar om stress, varför det är så vanligt i ungdomsrörelsen, vad hållbart engagemang betyder och hur man kan få det att genomsyra ens organisation.

Kontakta Signe om du vill diskutera en enskild utbildning för din organisation.

Kontakt

Signe Krantz

signe.krantz@lsu.se

Vi kommer också under hösten hålla blandade utbildningar digitalt där vilka som helst kan anmäla sig. De är kostnadsfria och vi kommer under hösten fördjupa oss i ett antal teman i ämnet.

Tema: Förebygga
14:e september 15:00-17:00
15:e september 17:00-19:00
26:e oktober 15:00-17:00
27:e oktober 17:00-19:00

Tema: Risk
28:e september 15:00-17:00
29:e september 17:00-19:00
16:e november 15:00-17:00
17:e november 17:00-19:00

Tema: Kris
12:e oktober 15:00-17:00
13:e oktober 17:00-19:00

Om Projektet

Som en del av projektet kommer vi även utvärdera och utveckla metoder kopplade kring vad vi kallar för uppdragsmiljö – de strukturer, normer och förutsättningar som kan hjälpa eller stjälpa ett hållbart engagemang.

Projektet Vi Brinner löper under 2021, men materialet och utbildningarna från projektet kommer vi använda lång tid framöver.

Vi som jobbar i projektet Vi Brinner

 

Signe Krantz

signe.krantz@lsu.se

Om du har frågor om projektet
Seinab Hilowle

seinab.hilowle@lsu.se