Ta hotet mot

demokratibärare på allvar!

{

Vi vill vara en fortsatt kraft för att motverka antidemokratiska rörelser, men när hoten och hatet mot oss ökar och vårt demokratiska utrymme krymper får vi allt svårare att fylla den rollen

Vi tänker inte låta oss tystas.
Hotet och hatet vi utsätts för
måste tas på allvar.

Visste du att 40 procent av aktiva i
det unga civilsamhället blivit utsatta
för politiskt motiverat hat och hot?

Och att 25 procent av
ungdomsorganisationerna anpassat
sin verksamhet till detta?

Vi vill att utredningen
Till det fria ordets försvar
ska kompletteras med kartläggning
av hotbilden mot civilsamhället
och att lämpliga åtgärder tillsätts.

Vi tänker inte låta oss tystas.
Hotet och hatet vi utsätts för
måste tas på allvar.

Visste du att 40 procent av aktiva i
det unga civilsamhället blivit utsatta
för politiskt motiverat hat och hot?
Och att 25 procent av ungdomsorganisationerna
anpassat sin verksamhet till detta?

Vi vill att utredningen
”Till det fria ordets försvar”
ska kompletteras med kartläggning
av hotbilden mot civilsamhället och
att lämpliga åtgärder tillsätts.

Håller er organisation med?

Ställ er bakom kampanjen här

Håller er organisation med?

Ställ er bakom kampanjen här

Vi tar hotet på allvar

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer

Utrikespolitiska förbundet Sverige

Vi tar hotet på allvar

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer

RFSL Ungdom

Utrikespolitiska förbundet Sverige

Skiftet

SSCO – Stockholms studentkårers centralorganisation

Läs mer

Titta på LSU:s film och uttalande om hot och hat mot ungdomsrörelsen

Civil right defenders rapport ”När samhället tystnar”

Läs regeringens åtgärder utifrån utredningen “Till det fria ordets försvar”

Sidan är skapad av LSU – Sveriges ungdomsorganisationer för kampanjen “Ta hotet på allvar”. 

Kontakt för kampanjen: Emelie Nilsson, LSU
Layout: Joakim Lindgren, LSU

Copyright 2019

Vill du veta mer om LSU som ligger bakom kampanjen eller hitta kontaktuppgifter till LSU?

Besök då: lsu.se