Vad LSU erbjuder

Som medlem i LSU får din organisation tillgång till nätverk med andra i liknande situation, ett växande kursutbud samt fysiskt och digitalt informationsmaterial. En digital kunskapsbank lanseras senare i höst.  

  1. Start
  2. Vad vi erbjuder

Utbildning och kurser

Ungdomsrörelsen växer med kunskap och LSU bidrar varje år med mängder med utbildningstillfällen i olika former.  LSU ser vikten av att det finns olika former av utbildning, både större satsningar och enskilda fördjupningstillfällen. Här hittar du information om all utbildning samlat. 

Under hösten 2018 görs en översyn av LSU:s befintliga utbildningsverksamhet. Hör gärna av dig med tankar kring vad du skulle vilja se i utbudet framöver. 

Nätverk

Att träffas och utbyta erfarenheter är ovärderligt för att skapa reflektion i vardagen och få testa sina idéer med andra i samma situation. Ofta leder dessa möten till både nya insikter och samarbeten. LSU:s nätverk har olika målgrupper och former för sina träffar och utvecklas kontinuerligt. Läs mer om våra befintliga nätverk och tipsa oss gärna om du saknar ett nätverk i din vardag!